. JUSTIČNÍ KANÁL

JUSTIČNÍ KANÁL
... sledujte výkon práva v českých zemích ...

Excesy

Senatores boni viri, senatus mala bestia

"(Již staří Římané) si všimli, že vlastnosti jakékoliv instituce, ba jakékoliv více než náhodné skupiny lidí, se nerovnají součtu vlastností jejích jednotlivých členů, nýbrž že se paradoxně v kolektivu všechny dobré vlastnosti individuí záhadným způsobem ztrácejí, kdežto blbost v něm vzrůstá řadou geometrickou."

JUDr. Karel Čermák; Bulletin advokacie 10/2002


Videosoubor spustíte tlačítkem "Play" v přehrávači

Malá soudní epizodka aneb Smějící se bestie II.
JUDr. Dýšková, JUDr. Švehla, JUDr. Lukešová vs. Luboš Patera
19. 10. 2010
(video streaming 422 kb/s, .wmv; 22 min)


Předcházelo: Smějící se bestie

... Otázka tedy zní, zda současný pohyb justičních struktur vyústí také v alespoň mírnou změnu obsahu, která by mohla přinést občanům trochu právní jistoty a úcty k nim do jinak značně a primárně svévolného právního prostředí, nebo zda se bestie jen otřese a dál se bude smát. Potom by nezbývalo, než čekat na projev prohnilosti značně výraznější. ...Malá soudní epizodka aneb Smějící se bestie II. Malá soudní epizodka aneb Smějící se bestie II. Malá soudní epizodka aneb Smějící se bestie II.
Malá soudní epizodka aneb Smějící se bestie II. Malá soudní epizodka aneb Smějící se bestie II. Malá soudní epizodka aneb Smějící se bestie II.
Malá soudní epizodka aneb Smějící se bestie II. Malá soudní epizodka aneb Smějící se bestie II. Malá soudní epizodka aneb Smějící se bestie II.
Malá soudní epizodka aneb Smějící se bestie II. Malá soudní epizodka aneb Smějící se bestie II. Malá soudní epizodka aneb Smějící se bestie II.