. JUSTIČNÍ KANÁL

JUSTIČNÍ KANÁL
... sledujte výkon práva v českých zemích ...

Excesy

A drmolí, a drmolí... aneb z /a/sociální úřednice Kopecké předvánoční ochota jen prýští

Výchova k odpovědnému rodičovství a upevňování rodinných vztahů na Obvodním úřadě pro Prahu 10; 12. 12. 2011

Náplň práce oddělení:

Oddělení zajišťuje poradenskou a výchovnou činnost, zejména výchovu k odpovědnému rodičovství a k upevňování rodinných vztahů. Součástí sociální péče o tuto skupinu osob je i sociálně-právní ochrana dětí.A drmolí, a drmolí... aneb z /a/sociální úřednice Kopecké ochota jen prýští A drmolí, a drmolí... aneb z /a/sociální úřednice Kopecké ochota jen prýští


Litoměřické socpracky aneb Spolčení hlupců II