. JUSTIČNÍ KANÁL

JUSTIČNÍ KANÁL
... sledujte výkon práva v českých zemích ...

Excesy

Exekuční mafie


"Vše ve státě, nic proti státu, nic mimo stát."
Benito Mussolini

"Různé jsou politické, hospodářské a sociální stránky fašismu. Ale má hlavní rysy, které dávají základní podobu - hnusnou - celé té změti. Má svou poznávací známku. Jest jí cynické, surové, nelítostné zacházení s člověkem a z toho vycházející nedbání práva. Snížení lidské posice na postavení vši. Kdo surově zachází s člověkem, je fašista. Kdo nedbá lidských práv, je fašista.
František Peroutka: Tak nebo tak, 1947

"Ti, co nám dnes vládnou, lidská práva viditelně obcházejí. Občané v této zemi už dlouho mají pocit, že o svá lidská práva přicházejí. Není to snad tím, že to, v čem žijeme, je už fašismus?"
Petr Koudelka: Není to, v čem žijeme, už fašismus?, 2011Exekuční mafie - Přepadení
5. 2. 2014

YouTube linkExekuční mafie, 5. 2. 2014 Exekuční mafie, 5. 2. 2014Exekuční mafie, 5. 2. 2014 Exekuční mafie, 5. 2. 2014

Zranění aktivisty Dmytro Bulatova (31. ledna 2014), zdroj: iDnes.cz
Zranění aktivisty Tomáše Rychteckého (4. února 2014), zdroj: JusticeTV.cz

Popisky jsou zaměnitelné...Exekuční mafie - Exekuční kancl u Suchánků
5. 2. 2014

YouTube linkExekuční mafie, 5. 2. 2014 Exekuční mafie, 5. 2. 2014
Exekuční mafie, 5. 2. 2014 Exekuční mafie, 5. 2. 2014
Exekuční mafie, 5. 2. 2014 Exekuční mafie, 5. 2. 2014
Exekuční mafie, 5. 2. 2014 Exekuční mafie, 5. 2. 2014
Exekuční mafie, 5. 2. 2014 Exekuční mafie, 5. 2. 2014Exekuční mafie - Státnímu dohledu se dohlížet nechce
6. 2. 2014

YouTube linkExekuční mafie, 5. 2. 2014 Exekuční mafie, 5. 2. 2014
Exekuční mafie, 5. 2. 2014 Exekuční mafie, 5. 2. 2014
Exekuční mafie, 5. 2. 2014 Exekuční mafie, 5. 2. 2014
Exekuční mafie, 5. 2. 2014 Exekuční mafie, 5. 2. 2014


Aktuálně 28. 2. 2014:

Ministerstvo spravedlnosti zahájilo výkon státního dohledu


"Z hlediska morálního a jak vnímají občané uplatňování exekučního zákona v praxi, tedy jako čisté okrádání a bezohledné obohacování se na úkor často bezmocných občanů v neutěšené finanční a životní situaci, včetně metod, které užívá exekutorské komando, se přímo nabízí srovnání v souvislostí s nastavením trestního zákoníku. Trestné je, když někoho oloupíme, a tím mu způsobíme doživotní újmu - společenskou či zdravotní nebo na životě. Trestné je, pokud někdo někoho dožene svým jednáním k sebevraždě. Trestné je i to, že někomu způsobíme škodu na zdraví či jinou škodu, která může občana přímo ohrozit na životě a zdraví. Exekuční zákon, který nemá ve světě obdoby a používané praktiky soukromých exekutorů za účelem zvyšování vlastního zisku, staví a vnímá veřejnost v morální rovině, tudíž je oprávněně srovnává s podobnou kvalifikací trestných činů a to nikoli pouze proti jedinci, ale rovnou ohromné skupině občanů."

Sofie Chrtková: Obchody se strachem a exekucemi, První zprávy.cz 8. 2. 2014


Případ pokračuje...