. JUSTIČNÍ KANÁL

JUSTIČNÍ KANÁL
... sledujte výkon práva v českých zemích ...

Excesy

Lenka to veřejně nerada, aneb Předsedovy bicepsy


Videosoubor spustíte tlačítkem "Play" v přehrávači

Lenka to veřejně nerada, aneb Předsedovy bicepsy
O kabinetní justici a předsedově posilovně u Obvodního soudu pro Prahu 5. V hlavních úlohách JUDr. Lenka Pavlová, ředitelka Úřadu pro mezinárodně právní ochranu dětí, a soudkyně JUDr. Irena Bartoníčková, ve vedlejší úloze JUDr. Tome Frankič, předseda Obvodního soudu pro Prahu 5; Obvodní soud pro Prahu 5, 20. června 2008
(video streaming 176 kb/s, .wmv; 1 hod. 36 min.)

soubor ke stažení (120,7 MB)


Ústava České republiky:

Článek 96
(2) Jednání před soudem je ústní a veřejné; výjimky stanoví zákon. Rozsudek se vyhlašuje vždy veřejně.

Občanský soudní řád:

§ 116
(1) Jednání je veřejné s výjimkou jednání prováděných notáři jako soudními komisaři.
(2) Veřejnost může být pro celé jednání nebo pro jeho část vyloučena, jen kdyby veřejné projednání věci ohrozilo tajnost utajovaných skutečností chráněných zvláštním zákonem,56) obchodní tajemství, důležitý zájem účastníků nebo mravnost.

Zákon o policii:

§ 2 Úkoly policie
(1) Policie plní tyto úkoly:
b) spolupůsobí při zajišťování veřejného pořádku, a byl-li porušen, činí opatření k jeho obnovení;

§ 7
(1) Policista ve službě je povinen v mezích tohoto zákona provést služební zákrok, služební úkon, popřípadě učinit jiná opatření nezbytná k provedení služebního zákroku nebo služebního úkonu, zejména vyrozumět nejbližší policejní útvar, je-li páchán trestný čin nebo přestupek anebo je-li důvodné podezření z jejich páchání.


Co skrývá za hrůzy rodinný život JUDr. Lenky Pavlové?

Jiří Fiala

Před brněnským krajským soudem jsou v těchto dnech probírány podrobnosti z mučení malých chlapců Kláry Mauerové naprosto veřejně, před zraky široké veřejnosti a desítek novinářů a redaktorů. Soud nemá pocit, že by to ohrožovalo mravnost či zdravý vývoj dětí.

JUDr. Lenka Pavlová u Obvodního soudu pro Prahu 5 V případě dětí Lenky Pavlové, synů Štěpána a Ondřeje, ten pocit měl - a z jednání vyloučil veřejnost. Jaké hrůzy, překonávající bití, pálení cigaretou, svazování do kozelce, asi skrývá rodinný život Lenky Pavlové, ředitelky Úřadu pro mezinárodně-právní ochranu dětí v Brně, která by měla dbát na práva a štěstí všech dětí, které se dostanou do problému v zahraničí nebo s rodičem-cizincem u nás?

V očích Lenky Pavlové se bezpochyby zračí strach a hrůza. Z prozrazení toho, co před světem dosud pečlivě skrývala?

Jaký vzor asi poskytuje rodinný život této vysoké úřednice ministerstva práce a sociálních věcí, když z jeho projednávání před Obvodním soudem pro Prahu 5 musela být dnešního dne vyloučena veřejnost, což se nejen neděje běžně, ale ani v těch nejdrastičtějších případech?

Ovšem nyní to nejpikantnější - videozáznam z úvodu excesu, který mj. dost výmluvně prokazuje, že soudkyně Bartoníčková vylučovala veřejnost přímo na pokyn Lenky Pavlové. Tedy skutečně "nezávislá"soudkyně". Jak asi rozhodovala o meritu věci?! Píše si Pavlová ve vlastních kauzách i rozsudky sama?

Odpověď je celkem nasnadě: Tím utajovaným státním tajemstvím je patrně samotný osobní život ředitelky Úřadu pro mezinárodně právní ochranu dětí. A ministr Nečas se to stydí přiznat.

Videozáznam kabinetní justice


Další skandál v justici!

Jan Šinágl

Soudní jednání ve věci JUDr. Lenky Pavlové (ředitelky Úřadu pro mezinárodně právní ochranu dětí v Brně) u OS pro Prahu 5, bylo další ukázkou skandálních poměrů v české justici! Podstatné je popsáno v našem návrhu na kárné řízení k rukám ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila – viz níže!

Ačkoli jsem informoval média – žádná neprojevila zájem?! Kuřimská kauza je zřejmě něco jiného než rodinná kauza ředitelky úřadu pro mezinárodně právní ochranu dětí. Zděšení paní ředitelky bylo nemalé, když zjistila přítomnost veřejnosti, navíc v takovém složení. Okamžitě začala jednat. Pomocí komunikace skrze justiční stráž se soudkyní JUDr. Irenou Bartoníčkovou si zajistila prohlášení soudního jednání za neveřejné – v naprostém rozporu se zákonem a dobrými mravy. Veřejnosti tak bylo veřejně a průkazně dokázáno porušování zákonů, předpisů a dobrých mravů jak paní ředitelkou, tak paní soudkyní, tak i justiční stráží. Otřesné je, že toto jednání, jak vyplývalo z jejich chování, považují zřejmě za naprosto běžné a normální?!

Pracovní nářadí předsedy Obvodního soudu pro Prahu 5 JUDr. Tome Frankiče Pan předseda soudu JUDr. Tome Frankič je další výtečník české justice – bojí se mikrofonu a vyslovit veřejně svůj názor („nezávislý“ soudce a osobnost jako hrom!). Jeho kancelář považuje justiční stráž za soukromou?! To, že v ní má umístěn moderní, multifunkční a drahý přístroj na pěstování a udržování tělesné kondice jen dokumentuje jeho zřejmou povahu, charakter – a (ne)schopnosti. Mne osobně velmi udivilo, odkud ví, že platím malé daně? Že by už čtení a informovanost o „šináglovi“ patřilo k doplňkovému čtení soudních spisů soudci – při vší své skromnosti? Je faktem, že mne soudci, které neznám, stále častěji oslovují mým jménem – dokonce mi jedná starší dáma-soudkyně řekla: „Pane Šinágle, my se Vás nebojíme!“

Do jaké míry mohou být, pokud vůbec, asi objektivní rozsudky a výsledky práce výše jmenovaných?!

Zvukové záznamy Jana Šinágla


Rodinný život JUDr. Lenky Pavlové bez tajností v tisku a na stránkách Ministerstva práce a sociálních věci:

Vy sama máte děti?

Ano. Dva syny. Napište klidně, že život mi dal příležitost poznat nečekaný rozpad manželství poté, co mě manžel opustil a založil si novou rodinu. Mám zkušenost obsahující vše, co rozpad rodiny přináší. I zkušenost "přetahování se" o děti. Díky tomu jsem přímo na sobě mohla poznat, do jaké situace se lidé v těchto případech dostávají a co prožívají děti.

Jak vás ta zkušenost ovlivnila?

Vždy jsem zastávala názor, že dítě potřebuje ke svému zdravému vývoji oba modely chování, ženský i mužský. Tím není řečeno, že se to vždy kryje s pohlavím rodiče. Často se stává, že mužské aspekty, jako rozhodnost, tvrdost, má matka. A naopak. Ale musí být oba a harmonický jedinec se zdravou mírou sebevědomí musí vyrůstat v úplném prostředí. Jestliže mu jedna strana chybí, je mentálně, duševně i citově znevýhodněn. Byla jsem zpočátku zastáncem střídavé výchovy. Proto jsem ji i po odchodu manžela považovala za správný model. Dnes jsem jejím velkým odpůrcem. Měla jsem možnost ji poznat zblízka, a to mě přesvědčilo, že to tak být nemůže.

Proč?

Dítě potřebuje mít ukotvení, jistotu, svou postýlku, svůj pokojíček, svůj režim. Střídavá péče naplňuje požadavky rodičů, ale není prospěšná pro dítě. Samozřejmě, já díky tomu, že máme střídavou výchovu, mám dny, kdy se mohu plně věnovat své práci. Na druhé straně jsem v každodenní konfrontaci s tím, co to dělá s dítětem...

Jak to vaše děti snášejí?

Jeden chlapec je již teenager, jakmile mohl, z toho režimu utekl. Druhé dítě je ještě malé, plně ovlivnitelné. Vím, že se v současné době o této otázce vede odborná diskuse, a vím, že je trendem posilovat práva obou rodičů. Je módní střídavá výchova. Ale je to řešení konfliktu mezi rodiči. Nejsou slyšeny otázky, zda je to dobré pro děti. Moje zkušenost je, že ne.

Lenka Pavlová: Dítě jako zbraň, Mladá fronta Dnes, 15. 4. 2008; http://www.mpsv.cz/cs/5295Lenka to veřejně nerada, aneb Předsedovy bicepsy Lenka to veřejně nerada, aneb Předsedovy bicepsy Lenka to veřejně nerada, aneb Předsedovy bicepsy
Lenka to veřejně nerada, aneb Předsedovy bicepsy Lenka to veřejně nerada, aneb Předsedovy bicepsy Lenka to veřejně nerada, aneb Předsedovy bicepsy
Lenka to veřejně nerada, aneb Předsedovy bicepsy Lenka to veřejně nerada, aneb Předsedovy bicepsy Lenka to veřejně nerada, aneb Předsedovy bicepsy
Lenka to veřejně nerada, aneb Předsedovy bicepsy Lenka to veřejně nerada, aneb Předsedovy bicepsy Lenka to veřejně nerada, aneb Předsedovy bicepsy
Lenka to veřejně nerada, aneb Předsedovy bicepsy Lenka to veřejně nerada, aneb Předsedovy bicepsy Lenka to veřejně nerada, aneb Předsedovy bicepsy
Lenka to veřejně nerada, aneb Předsedovy bicepsy Lenka to veřejně nerada, aneb Předsedovy bicepsy Lenka to veřejně nerada, aneb Předsedovy bicepsy
Lenka to veřejně nerada, aneb Předsedovy bicepsy Lenka to veřejně nerada, aneb Předsedovy bicepsy Lenka to veřejně nerada, aneb Předsedovy bicepsy
Lenka to veřejně nerada, aneb Předsedovy bicepsy Lenka to veřejně nerada, aneb Předsedovy bicepsy Lenka to veřejně nerada, aneb Předsedovy bicepsy
Lenka to veřejně nerada, aneb Předsedovy bicepsy Lenka to veřejně nerada, aneb Předsedovy bicepsy Lenka to veřejně nerada, aneb Předsedovy bicepsy
Lenka to veřejně nerada, aneb Předsedovy bicepsy Lenka to veřejně nerada, aneb Předsedovy bicepsy Lenka to veřejně nerada, aneb Předsedovy bicepsy
Lenka to veřejně nerada, aneb Předsedovy bicepsy Lenka to veřejně nerada, aneb Předsedovy bicepsy Lenka to veřejně nerada, aneb Předsedovy bicepsy
Lenka to veřejně nerada, aneb Předsedovy bicepsy Lenka to veřejně nerada, aneb Předsedovy bicepsy Lenka to veřejně nerada, aneb Předsedovy bicepsy


Podnět občanů k zahájení kárného řízení se soudkyní Bartoníčkovou a předsedou soudu Frankičem, sepsaný na Ministerstvu spravedlnosti dne 20. 6. 2008

A jede se dál, močálem černým kol bílých skal: "Neblábolte o Ústavě a páně Frankičově tělocvičně - správně vás nechal vyvést", vzkazuje kverulantům ctihodná JUDr. Věra Hnaníčková, místopředsedkyně Městského soudu v Praze

A jak to vidí Luboš Patera:

... A přitom by stačilo tak málo. Osít malé políčko u fontány uprostřed toho krásného parčíku ve dvoře Justičního paláce na Smíchově, vycvičit justiční stráž v pilném zalévání a vytrhávání plevele a odborem dohledu dohlížet na to, aby ani jedna rostlinka nepřišla nazmar; ostatně i doktor Frankič by se výhledem na políčko mohl kochat ze své cvičební věže. No a výroba masti či jiných lektvarů na páně předsedova bolavá záda by pak již byla samozřejmostí a tyto produkty zdravé výživy z vlastní soudní zahrádky by jistě Jeho Soudcovskému Majestátu prospěly též. ...

Vyhlídka z pracovny předsedy soudu pro Prahu 5 Předsedova Alfa Romeo
Obvodní soud pro Prahu 1 a 7 Masérský salón v budově Obvodního soud pro Prahu 1 a 7 Obvodní soud pro Prahu 1 a 7
Videosoubor spustíte tlačítkem "Play" v přehrávači

Tělocvičná anketa ke cvičební věži v pracovně předsedy soudu, 2. října 2008
(video streaming 176 kb/s, .wmv; 9 min)


Tělocvičná anketa ke cvičební věži v pracovně předsedy soudu, 2. října 2008 Tělocvičná anketa ke cvičební věži v pracovně předsedy soudu, 2. října 2008
Tělocvičná anketa ke cvičební věži v pracovně předsedy soudu, 2. října 2008 Tělocvičná anketa ke cvičební věži v pracovně předsedy soudu, 2. října 2008
Tělocvičná anketa ke cvičební věži v pracovně předsedy soudu, 2. října 2008 Tělocvičná anketa ke cvičební věži v pracovně předsedy soudu, 2. října 2008
Tělocvičná anketa ke cvičební věži v pracovně předsedy soudu, 2. října 2008 Tělocvičná anketa ke cvičební věži v pracovně předsedy soudu, 2. října 2008
Tělocvičná anketa ke cvičební věži v pracovně předsedy soudu, 2. října 2008 Tělocvičná anketa ke cvičební věži v pracovně předsedy soudu, 2. října 2008


Causa Justiční mafie jako příklad transparentního a ústavně konformního vedení soudního řízení i v soukromé věci vrchnostenských činovníků


Má zabraňovat mezinárodním únosům a sama prý dítě unáší. Další skandál kolem JUDr. Lenky Pavlové: Antiúnoskyně a soukromé ministerstvo práce a sociálních věcí

A skandály neutichají: Ministerstvo zvůle a násilí