. JUSTIČNÍ KANÁL

JUSTIČNÍ KANÁL
... sledujte výkon práva v českých zemích ...

Excesy

Vlezlé ospoďačky


Vlezlé ospoďačky
18. 2. 2014
Obvodní soud pro Prahu 8, 18. 2. 2014, jednací síň Mgr. Heleny Gregorové.

YouTube linkVlezlé ospoďačky, 18. 2. 2014 Vlezlé ospoďačky, 18. 2. 2014


Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy:

§ 11

(1) Před zahájením jednání vyvolá zapisovatel přede dveřmi jednací síně hlasitě a srozumitelně věc, která bude projednávána. Zároveň předběžně zjistí, zda se dostavily osoby, které byly k jednání obeslány a vyzve je ke vstupu do jednací síně. Vyvolání věci tímto způsobem může být nahrazeno vhodným technickým zařízením. Není přípustné, aby se kromě soudních osob někdo další zdržoval v jednací síni před vyvoláním věci.