. JUSTIČNÍ KANÁL

JUSTIČNÍ KANÁL
... sledujte výkon práva v českých zemích ...

Excesy

Občané spěte! Ne vy, ale chrabrá i tajná státní policie má volby pod kontrolou!
12. 10. 2012

YouTube linkObčané spěte! Ne vy, ale chrabrá i tajná státní policie má volby pod kontrolou!; 12. 10. 2012 Občané spěte! Ne vy, ale chrabrá i tajná státní policie má volby pod kontrolou!; 12. 10. 2012
Občané spěte! Ne vy, ale chrabrá i tajná státní policie má volby pod kontrolou!; 12. 10. 2012 Občané spěte! Ne vy, ale chrabrá i tajná státní policie má volby pod kontrolou!; 12. 10. 2012
Občané spěte! Ne vy, ale chrabrá i tajná státní policie má volby pod kontrolou!; 12. 10. 2012 Občané spěte! Ne vy, ale chrabrá i tajná státní policie má volby pod kontrolou!; 12. 10. 2012
Občané spěte! Ne vy, ale chrabrá i tajná státní policie má volby pod kontrolou!; 12. 10. 2012 Občané spěte! Ne vy, ale chrabrá i tajná státní policie má volby pod kontrolou!; 12. 10. 2012
Občané spěte! Ne vy, ale chrabrá i tajná státní policie má volby pod kontrolou!; 12. 10. 2012 Občané spěte! Ne vy, ale chrabrá i tajná státní policie má volby pod kontrolou!; 12. 10. 2012
Občané spěte! Ne vy, ale chrabrá i tajná státní policie má volby pod kontrolou!; 12. 10. 2012 Občané spěte! Ne vy, ale chrabrá i tajná státní policie má volby pod kontrolou!; 12. 10. 2012
Občané spěte! Ne vy, ale chrabrá i tajná státní policie má volby pod kontrolou!; 12. 10. 2012 Občané spěte! Ne vy, ale chrabrá i tajná státní policie má volby pod kontrolou!; 12. 10. 2012
Kabinetní justice soudkyně Nové aneb Struktura dělá z občana vola II.; 19. 20. a 26. 9. 2012 Kabinetní justice soudkyně Nové aneb Struktura dělá z občana vola II.; 19. 20. a 26. 9. 2012


TISKOVÁ ZPRÁVA

Dne 19. září 2012 jsme oznámili v Pražském deníku, že při volbách do PARLAMENTU - Senátu konaných ve dnech 12.-13. října 2012, provedeme v pátek ve 22 hodin kontrolu tajného hlasování. V pátek večer dne 12. října 2012 v 18.46 hodin nám přišla odpověď od předsedy Státní volební komise, že Okrsková volební komise MÁ PRÁVO OSOBNÍHO A PŘÍMÉHO DOZORU NAD VOLEBNÍ SCHRÁNKOU PO CELOU DOBU TRVÁNÍ VOLEB, TO JE I V NOCI Z PÁTKA NA SOBOTU. Podle platného zákona č. 247/1995 o volbách do PARLAMENTU, § 14e písm. b) stanoví, že Okrsková volební komise "zajišťuje hlasování a dozírá na jeho průběh" PO CELOU DOBU TRVÁNÍ VOLEB, včetně noce z pátku na sobotu. Ing. Karel Berka, kandidát politického hnutí občanských iniciativ PRAŽANÉ ZA SVÁ PRÁVA, tak jak bylo předem oznámeno, se dostavil v pátek ve 22 hodin s početnou veřejností a slušně a zdvořile požádal o kontrolu, jak plní volební komise v Londýnské ulici svojí povinnost o tajném hlasování, stanovené Ústavou. Výsledek:

Přijeli tři policejní vozy, dále jedno auto státní tajné policie se dvěma osobami. Tajná státní policie nahrávala na video početnou veřejnost, přestože nebyl spáchán žádný trestný čin. Zabezpeční místností přes noc: žádné. Pečetítko: žádné. Místo pečetě kus papíru, který se samočinně odlepoval.Klíče od volební místnosti NEMÁ PŘEDSEDA VOLEBNÍ KOMISE, ale školník. Podle vyjádření školníka mají ke vstupu do budovy klíče i další osoby. Člen volební komise, Ing. Aleš Mičulka, požádal, aby mohl přede dveřmi svojí volební mísnosti hlídat po celou noc, tak jak mu to nařizuje zákon.POLICIE POD POHRŮŽKOU POUŽITÍ NÁSILÍ PŘINUTILA ČLENA VOLEBNÍ KOMISE OPUSTIT BUDOVU. Polistopadová vládnoucí garnitura odmítla již celých dvacet let změnit volební zákon tak, jako v ostatních 31 zemích civilizované Evropy, aby se volilo pouze jeden den.Současným vládcům vyhovuje možnost FALŠOVAT VOLBY Z PÁTKA NA SOBOTU. PŘILOŽENÉ VIDEO JE DŮKAZEM, JAK VLÁDNOUCÍ STRUKTURY MOHOU FALŠOVAT VOLBY DO PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY.

V Praze dne 13. října 2012, vydáno v 08.30 hodin

Ing.Karel Berka
kandidát do Parlamentu - senátu, volební obvod č. 26
PRAŽANÉ ZA SVÁ PRÁVA
politické hnutí občanských iniciativ