. JUSTIČNÍ KANÁL

JUSTIČNÍ KANÁL
... sledujte výkon práva v českých zemích ...

Excesy

Soudkyně Žižková: "Právní názor" podepřený pendreky!


Videosoubor spustíte tlačítkem "Play" v přehrávači

Reportáž z vyvlékání občanů z jednací síně Okresního soudu Plzeň - město, 14. února 2006
(video streaming 207 kb/s, .wmv; 51 min)

Označení projednávané věci Pistolník před vyvlečením zmocněnce účastníka řízení
Okresní soud Plzeň - město, 14. února 2006
Ke všemu použitelná justiční stráž Ke všemu použitelná justiční stráž
Ke všemu použitelná justiční stráž
Soudkyně Dobroslava Žižková Snaha o legalizaci bezpráví
Soudkyně Dobroslava Žižková
Předseda soudu 20 minut vysvětluje soudkyni meze její nezávislosti Předseda soudu 20 minut vysvětluje soudkyni meze její nezávislosti
Čekání, až předseda soudu vysvětlí soudkyni meze její nezávislosti