. JUSTIČNÍ KANÁL

JUSTIČNÍ KANÁL
... sledujte výkon práva v českých zemích ...

Hříšníci

Soudce Moltaš se do taláru nevrátí

ČTK, 4. 2. 2008
http://www.ceskenoviny.cz:80/domov/index_view.php?id=294921

Brno - Bývalý soudce zlínské pobočky brněnského krajského soudu Miroslav Moltaš už soudit nebude. Ústavní soud dnes zamítl jeho stížnost proti odvolání z funkce soudce, a potvrdil tak verdikty kárných senátů Vrchního soudu v Olomouci a Nejvyššího soudu. Moltaš se prohřešil, když v několika případech nevyhotovil včas rozsudky a telefonoval si s vězněm, jenž měl v kuřimské věznici neoprávněně mobilní telefon. Ústavní soud nyní čte odůvodnění svého nálezu.

Možnost podat ústavní stížnost využívají kárně potrestaní soudci výjimečně. Moltaš se domníval, že byl potrestán nepřiměřeně přísně. Soudy v jeho případě zvolily krajní možnost postihu, tedy odejmutí taláru, především proto, že byl již dříve svými nadřízenými napomínán za nevhodné chování. S kuřimským trestancem, kontroverzním podnikatelem, se Moltaš často stýkal ještě před jeho uvězněním za podvod a zpronevěru, což vedení soudu vadilo.

"S ohledem na řádné fungování demokratického právního státu je třeba, aby funkce soudců vykonávaly pouze osoby s vysokou morální integritou, vědomé si míry své osobní odpovědnosti a odhodlané vykonávat své povinnosti výhradně v souladu s principy právního státu a svým svědomím," řekl předseda senátu Ústavního soudu Jiří Mucha.

Moltaš se dnešního jednání nezúčastnil. Ve stížnosti tvrdil, že kárné senáty porušily jeho právo na spravedlivý proces a právo na zachování tajemství zpráv podávaných telefonem. Moltaš byl odvolán z funkce hlavně na základě odposlechů, které zachytily jeho hovory s vězněm. Odposlech však byl nasazen na vězňův, nikoliv Moltašův telefon. Proto prý nemohly být záznamy použity jako důkaz v kárném řízení.

Soudy naopak zdůrazňovaly, že nikdo nezkoumal obsah hovorů, ke kárnému postihu stačila skutečnost, že oba muži spolu komunikovali a Moltaš to neoznámil. To dnes zopakoval i Ústavní soud. Navíc Mucha doplnil, že k odvolání z funkce by vzhledem k předchozím napomenutím teoreticky mohly stačit i průtahy v řízení. "Nelze přehlédnout, že ještě před spácháním kárných provinění, pro která byl odvolán z funkce, se stěžovateli dostalo několika shovívavých výstrah, přesto tomu své jednání nepřizpůsobil," podotkl Mucha.

Kvůli Moltašovi se ocitnul před kárným senátem i jeho šéf, předseda brněnského krajského soudu Jaromír Pořízek. Údajně se provinil tím, že napsal o soudci nepravdivý pracovní posudek. Vrchní soud v Olomouci mu nejprve dočasně snížil plat, Nejvyšší soud ovšem v odvolacím řízení od potrestání upustil s vysvětlením, že samo veřejné projednání věci bylo dostatečným trestem.