. JUSTIČNÍ KANÁL

JUSTIČNÍ KANÁL
... sledujte výkon práva v českých zemích ...

Hříšníci

Policie stíhá dva litoměřické soudce, brali prý úplatky

České noviny.cz, 30. 10. 2011

Ústí nad Labem - Policie stíhá dva soudce Okresního soudu v Litoměřicích. Podezírá je z přijímání úplatku a zneužití pravomocí. Oba muži měli na starosti trestní řízení, jeden je vyšetřován na svobodě, druhý byl dnes vzat do vazby. Kromě nich je stíhána i jedna soudní úřednice, řekla ČTK náměstkyně krajského státního zástupce Lenka Bradáčová. Podle České televize jde o soudce Josefa Knotka a Ladislava Jelínka. Stíhaným hrozí až osmileté tresty.

Státní zastupitelství ani policie zatím nechtějí upřesnit, o jaká provinění šlo, celý případ je prý velmi čerstvý. "Jednání, pro které je vedeno vyšetřování, má spojitost s rozhodovací činností obou soudců na úseku trestního řízení," uvedla Bradáčová.

Trestní stíhání začalo ve čtvrtek 27. října. Jeden soudce byl už z policejní cely propuštěn, zatímco druhý byl dnes vzat do vazby, aby nemohl ovlivňovat svědky. Soudce je možné pro činy spáchané ve funkci trestně stíhat nebo vzít do vazby jen se souhlasem prezidenta. "Samozřejmě ten souhlas máme," řekla Bradáčová.

Další zákonnou podmínkou stíhání soudce je to, že je o něm vyrozuměno ministerstvo spravedlnosti a předseda příslušného soudu. Mluvčí ministerstva Tereza Palečková ČTK řekla, že Bradáčová už o případu úřad informovala. "Pan ministr (Jiří Pospíšil) v nejbližších dnech rozhodne o tom, zda využije své pravomoci a oba soudce dočasně zprostí výkonu funkce," uvedla. Soudci by tak nemohli soudit, a to až do pravomocného ukončení trestního řízení.

Pokud jde o to, z čeho jsou uvedení soudci podezřelí, nabízí určité vodítko jen soupis paragrafů, kvůli nimž jsou vyšetřováni. Kromě zneužití pravomocí zahrnuje přijetí úplatku v pozici úřední osoby, avšak ne velkého rozsahu, takže jim hrozí až osmiletý trest místo až dvanáctiletého. Taková kvalifikace se obecně používá v případech, kdy je získaný prospěch do 500.000 korun, řekla Bradáčová.

Není to první případ, kdy je soudce litoměřického soudu podezřelý z trestného činu. Knotek pomáhal v minulosti podle obžaloby zahladit nehodu soudce Nejvyššího soudu a později pražského vrchního soudu Zdeňka Sováka. Případ projednával před čtyřmi lety mělnický soud. Sovák havaroval v roce 2003 v Lovosicích s 2,46 promile alkoholu v krvi, nakonec ale dostal pokutu jen 1500 korun. Za nezvykle mírný postih podle policie vděčil intervenci Knotka a Vladislava Větrovce, považovaného za šéfa takzvané konkurzní mafie.

Případ tehdy zachytily odposlechy pořizované kvůli jinému případu, soud je ovšem za důkaz neuznal a Knotka osvobodil. Soudce přišel zhruba na rok o talár, potom se ale na soud vrátil a po státu chtěl později půlmilionové odškodné. S litoměřickým soudem má co do činění stále i Větrovec, jenž nyní čelí obvinění, že vyvedl ze dvou severočeských firem zhruba 39 milionů korun. Případ se za sedm měsíců prakticky nepohnul, zatím se stihlo jen několik líčení na začátku března a od té doby se Větrovec i druhý obviněný střídavě omlouvají ze zdravotních důvodů.

Na litoměřickém soudě pracuje podle ministerského seznamu celkem 21 soudců, z toho osm mužů. Během října soudili trestní případy celkem čtyři muži, mezi nimiž je i Knotek a Jelínek.

Bezpečnostní informační služba (BIS) letos v září ve výroční zprávě za rok 2010 napsala, že je justice zatížena korupcí, vynášením citlivých informací, pochybnými kontakty s podsvětím i liknavostí vrcholných představitelů. Vzhledem k zákonem vymezenému postavení soudců a státních zástupců však prý tato činnost zůstala nepotrestána. Ministr spravedlnosti Pospíšil tehdy o několik dnů později řekl, že ho zpráva civilní kontrarozvědky nepřekvapila. Podobné informace prý od ní dostal už několikrát. Prohlášení BIS ohledně korupce a klientelismu v justici se podle něj týká méně než deseti soudců.

Případ, kdy je proti soudci vedeno trestní řízení, je však událost výjimečná. Trestnímu řízení čelí ústecký konkurzní soudce Jiří Berka. Loni byl spolu s dalšími lidmi odsouzen jako člen skupiny, která prý má na svědomí zločinné spolčení a způsobila škodu velkého rozsahu. Případ se táhne od roku 2003 a dosud není pravomocně ukončen. Deseti firmám, které Berka na základě údajně zfalšovaných dokumentů poslal do konkurzu, podle obžaloby konkurzní gang způsobil škodu 264 milionů.

Stíhán byl v roce 2009 také bývalý mladoboleslavský soudce Pavel Nagy, kterého policie podezřívala z korupce. Berounský státní zástupce ale v roce 2010 jeho trestní stíhání přerušil kvůli vážné Nagyho psychické chorobě. Později soud podle Lidových novin Nagyho zbavil svéprávnosti. Nagye v minulosti údajně přistihl novinář při braní peněz za informace, k nimž měl soudce přístup díky své funkci. Za přijímání úplatku a další čtyři trestné činy mu hrozilo až dvanáctileté vězení.


Tiskové prohlášení ministra spravedlnosti

2. 11. 2011

Ministr spravedlnosti zprostil soudce Knotka a Jelínka výkonu funkce

Ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil dočasně zprostil výkonu funkce soudce Okresního soudu v Litoměřicích JUDr. Josefa Knotka a JUDr. Ladislava Jelínka.

"Obvinění obou soudců jsou natolik závažná, že jsem nemohl postupovat jinak, čímž ale není dotčena presumpce neviny," uvedl ke svému rozhodnutí ministr.

JUDr. Knotek a JUDr. Jelínek jsou trestně stíháni pro zneužití pravomoci úřední osoby a přijetí úplatku. Dočasné zproštění funkce soudce potrvá do pravomocného skončení trestního řízení.

Proti rozhodnutí ministra o dočasném zproštění výkonu funkce mohou podat JUDr. Knotek a JUDr. Jelínek opravný prostředek - rozklad, který však nebude mít odkladný účinek. Účinky dočasného zproštění funkce tak nastanou dnem doručení rozhodnutí.

Tereza Palečková, tisková mluvčí ministerstva spravedlnosti


A co na to prezident spolku českých soudců Lichovník? Soudci protestují proti zprávě BIS, která kritizovala korupci v justici


Tisková zpráva ministerstva spravedlnosti

5. 12. 2011

Ministr spravedlnosti navrhne odvolání předsedkyně a místopředsedkyně Okresního soudu v Litoměřicích

Ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil podá kárnou žalobu na předsedkyni Okresního soudu v Litoměřicích Mgr. Václavu Porubiakovou a místopředsedkyni téhož soudu JUDr. Janu Márovou. Zároveň navrhne kárnému soudu jejich odvolání z funkcí a u místopředsedkyně i zbavení funkce soudce. Ministr svým rozhodnutím reaguje na výsledky ministerské prověrky, která odhalila velké množství neodůvodněných průtahů na trestním úseku litoměřického soudu.

"I přes specifickou situaci severočeských soudů, které jsou zatíženy velkým množstvím vyřizovaných věcí, vnímám pochybení JUDr. Jany Márové jako velmi závažná, a to tím spíše, že se jedná o místopředsedkyni okresního soudu zodpovědnou za trestní úsek. Vzhledem k vysokému počtu spisů, v nichž byly shledány neodůvodněné průtahy, a především z důvodu nedodržení maximální vazební lhůty v případech mladistvých, podám na JUDr. Márovou kárnou žalobu a navrhnu Nejvyššímu správnímu soudu, aby jí zbavil funkce soudce. Zároveň soudu navrhnu i odvolání Mgr. Václavy Porubiakové z funkce předsedkyně soudu, protože z prověřovaných spisů je zřejmé, že jako soudní funkcionář zcela selhala při výkonu dohledu nad řádným průběhem věcí vyřizovaných místopředsedkyní soudu," uvedl ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil.

Prověrka ministerstva spravedlnosti se uskutečnila na konci listopadu a zahrnovala celkem 62 spisů na trestním úseku Okresního soudu v Litoměřicích. Prověřováno bylo především dodržování lhůt stanovených trestním řádem pro nařízení hlavního líčení (popř. provedení jiného úkonu) po podání obžaloby a pro vyhotovení vyhlášeného rozsudku. V převážné většině prověřovaných spisů přidělených místopředsedkyni soudu JUDr. Márové byly tyto třítýdenní lhůty v případě nařízení hlavního líčení, resp. desetidenní lhůty k vyhotovení rozsudku mnohonásobně překročeny, v některých případech dokonce o více než jeden rok.

Vyřizující soudkyně přitom zcela ignorovala možnost požádat o prodloužení uvedených lhůt předsedkyni soudu, a to i v případech, kdy na prodlení byla upozorňována urgencemi ze strany státního zastupitelství.

Ve dvou případech JUDr. Márové ministerstvo shledalo též pochybení spočívající v tom, že mladistvý byl držen ve vazbě v rozporu se zákonem o soudnictví ve věcech mládeže déle než dva měsíce, a to v jednom případě o dva a ve druhém dokonce o čtrnáct dní.

Ministerstvo spravedlnosti dále prověří, zda se pochybení nedopustilo též vedení Krajského soudu v Ústí nad Labem, které o výše popsaných pochybeních mělo a mohlo vědět.

Tiskový odbor ministerstva spravedlnosti