. JUSTIČNÍ KANÁL

JUSTIČNÍ KANÁL
... sledujte výkon práva v českých zemích ...

Hříšníci

Další chapadlo konkursní mafie?

Tisková zpráva ministra spravedlnosti

15. 11. 2011

Ministr spravedlnosti dočasně zprostil soudce Kozáka výkonu funkce

Ministr spravedlnosti dočasně zprostil výkonu funkce soudce místopředsedu Krajského soudu v Brně Mgr. Jana Kozáka, a to v souvislosti s kárnou žalobou, kterou na Mgr. Kozáka podal po prověrce provedené ministerstvem na obchodním úseku soudu. Dočasné zproštění potrvá do pravomocného skončení kárného řízení u Nejvyššího správního soudu.

Ministerstvo vytýká Mgr. Kozákovi porušování rozvrhu práce při rozdělování insolvenčního nápadu u brněnského krajského soudu v letech 2010 a 2011. Mgr. Kozák také nepravdivě informoval jak ministerstvo, tak i předsedu soudu o testování systému automatizovaného přidělování věcí v insolvenční agendě – nikdy jej fakticky netestoval, ač tvrdil opak. Na základě těchto zjištění podalo ministerstvo na Mgr. Kozáka vedle kárné žaloby také trestní oznámení.

Městské státní zastupitelství v Brně nyní ministerstvu sdělilo, že v dané věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření z trestné činnosti maření úkolu úřední osoby z nedbalosti podle § 330 odst. 1, 2 písm. a) trestního zákoníku.

Vzhledem k zákonným podmínkám stanoveným trestním řádem pro zahájení úkonů trestního řízení je z tohoto sdělení nutno dovodit, že skutečnosti, na jejichž základě byla podána kárná žaloba, důvodně nasvědčují tomu, že byl spáchán trestný čin. Na základě této informace ministr spravedlnosti využil svého oprávnění a Mgr. Kozáka dočasně zprostil výkonu funkce soudce.

Mgr. Kozák může proti rozhodnutí o dočasném zproštění výkonu funkce podat námitky k Nejvyššímu správnímu soudu. Podání námitek nemá odkladný účinek, dočasné zproštění je tedy účinné ode dne doručení rozhodnutí ministra Mgr. Kozákovi.

Tereza Palečková, tisková mluvčí ministerstva spravedlnosti


Mějte rozum, soudce Kozák (a nejen Vy), myslete na děti! (věřitele), Lexforum.cz 15. 3. 2010