. JUSTIČNÍ KANÁL

JUSTIČNÍ KANÁL
... sledujte výkon práva v českých zemích ...

Mozaika


Videosoubor spustíte tlačítkem "Play" v přehrávači

Článek 23 poprvé, 25. 3. 2009
(video streaming 256 kb/s, .wmv; 22 min)


Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny.

Článek 23 Listiny základních práv a svobodČlánek 23 poprvé Článek 23 poprvé Článek 23 poprvé
Článek 23 poprvé Článek 23 poprvé Článek 23 poprvé
Článek 23 poprvé Článek 23 poprvé Článek 23 poprvé
Článek 23 poprvé Článek 23 poprvé Článek 23 poprvé
Článek 23 poprvé Článek 23 poprvé Článek 23 poprvé
Článek 23 poprvé Článek 23 poprvé Článek 23 poprvé