. JUSTIČNÍ KANÁL

JUSTIČNÍ KANÁL
... sledujte výkon práva v českých zemích ...

Mozaika


Videosoubor spustíte tlačítkem "Play" v přehrávači

Záznam semináře ČSSD Aktuální problémy české justice za účasti JUDr. Marie Benešové, JUDr. Jaroslava Fenyka a Ing. Petra Uhla, 1. listopadu 2007
(video streaming 176 kb/s, .wmv; 124 min.)

soubor ke stažení (162,5 MB)

Ing. Petr. Uhl JUDr. Marie Benešová JUDr. Jaroslav Fenyk

cca. 33:10 min., Petr Uhl: "To ministr Pospíšil přeci jenom se snaží předstírat, anebo cítí, že to tak je a ani to nepředstírá, nebo se snaží předstírat právní stát a právní stav. Já si myslím vůbec, že pokud stát, nebo někdo něco předstírá, tak je to na nejlepší cestě, aby to potom tak jako bylo. Protože se obecně ví, že to, co předstíráme, tak má být."

cca. 1:48 hod., příspěvek z obecenstva: "Když tady paní Benešová mluvila o těch bratrstvech, tak já jsem učinil tu děsivou zkušenost s tím, že tyhlety bratrstva se zabydlují v těch právnických školách. A dokonce dneska je taková situace, že jedno to bratrstvo zaměstnává našeho ministra spravedlnosti na té vysoké škole. Pro mě je to šílená situace, protože tyhlety lidi vlastně vzdělávají naše budoucí soudce, státní zástupce. A já jsem měl možnost se seznámit s těmi kausami zblízka a když si položíte otázku, kam zmizely ty peníze z těch bank, třeba z IPB, tak zjistíte, že jsou investovány třeba do koupě soukromé právnické školy."

cca. 2.00 hod., Jaroslav Fenyk: "Prostě, i kdyby ten její zákrok byl bohulibější - já nevím, jaký byl -, tak tohle prostě udělat nejde. To je v rozporu se zásadami právního státu, když státní zástupkyně takhle vysoko postavená jde mimo zákon. (...) Pokud nejvyšší státní zástupce poruší zákon, a ona to udělala, byť by ten záměr byl jakýkoliv, tak je to maximálně v mezích nutné obrany, jinak to nic jiného být nemůže. O tom Vás ujišťuji."