. JUSTIČNÍ KANÁL

JUSTIČNÍ KANÁL
... sledujte výkon práva v českých zemích ...

Mozaika

Napsali o justici - II, říjen 2006

Soudcokracie v ČR
fikce, nebo realita?

sborník textů Centra pro ekonomiku a politiku

S předmluvou prezidenta republiky Václava Klause nabízí sborník kritické názory sedmnácti autorů na nedávné rozhodování Ústavního soudu o prezidentem odvolané předsedkyně Nejvyššího soudu ČR. Čtenář se může seznámit také s předmětnými nálezy Ústavního soudu a s odlišným stanoviskem jeho předsedy Pavla Rychetského. Mezi dokumenty sborníku jsou zařazeny i texty vyjádření prezidenta Klause k ústavní stížnosti JUDr. Brožové a jeho vystoupení před Ústavním soudem i dopis ministra spravedlnosti s požadavkem na odvolání předsedkyně Nejvyššího soudu.

Vedoucí Kanceláře prezidenta republiky Jiří Weigl argumentuje, že fungování justice je věcí veřejnou. Tajemník prezidenta Ladislav Jakl se ptá, komu má sloužit nezávislost. Ředitel legislativního odboru KPR Jan Bárta vysvětluje důvody, proč jsou rozhodnutí Ústavního soudu nepřijatelná. Ekonom a právník Dušan Tříska hledá původ neefektivnosti a arogance soudnictví. Advokát Tomáš Jindra tvrdí, že soudní moc v ČR je na cestě k absolutismu. Advokát Karel Muzikář prohlašuje, že Ústavní soud překročil pravomoci. Vedoucí katedry ústavního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy Václav Pavlíček se zamýšlí nad jmenovacími a odvolacími pravomocemi prezidenta republiky. Poslanec Parlamentu ČR Stanislav Křeček varuje, že soudcovský stát je přede dveřmi. Advokát Karel Brückler hodnotí rozhodnutí Ústavního soudu jako nedomyšlená. Novinář Bohumil Pečinka vyjadřuje laické pochybnosti nad nejvyšší soudkyní. Poradce prezidenta republiky Michal Petřík kritizuje, že soudní funkcionáři jsou prakticky neodvolatelní. Konzultant legislativního odboru Kanceláře prezidenta republiky Ludvík Matoušek si všímá, že se centrum moci přesouvá z Prahy do Brna. Marek Loužek z Centra pro ekonomiku a politiku se ptá, zda Česku hrozí soudní diktatura. Renata Klečková z katedry mezinárodního a evropského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity na základě rozboru ústavy argumentuje ve prospěch pravomoci prezidenta republiky odvolat předsedkyni Nejvyššího soudu. Aktivista občanského spolku Šalamoun Zdeněk Jemelík označuje návrat vzpurné soudkyně jako Pyrrhovo vítězství. Student VŠE Jan Petrůj vysvětluje, proč nejde o osobní spor Klaus vs Brožová. Jeho kolega Jan Skopeček připojuje úvahu, co způsobil Ústavní soud.

"Člověče, vystuduj právnickou fakultu, přihlaš se do výběrového řízení a znej ty správné soudce a tvá doživotní kariéra je zajištěna. Jen musíš být naší krve!, to je též jedno z poselství, které z Brna dorazilo. A to další? "Občane, nemáš na vybranou. Tvou ústavu jsme i bez Ústavního soudu či Parlamentu přetvořili. Volby, ve kterých odevzdáváš svůj hlas, mají jistě svoji cenu, považ však jakou. Vládnou se totiž chystáme my, kdož parlamentní kontrole nepodléhají. A jak jinak, než nezávisle!" - Takto komentuje Ludvík Matoušek, konzultant legislativního odboru Kanceláře prezidenta republiky, další exces soudní moci, a sice rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, kterým si prezidentem republiky nejmenovají mladí soudci vynucují své jmenování.

Sborník stojí 50 korun a získat jej lze v Centru pro ekonomiku a politiku, Politických vězňů 10, 110 00 Praha 1. Elektronicky je možné jej objednat zde.


Z výroční zprávy Bezpečnostní a informační služby za rok 2005:

"Pronikání organizovaného zločinu do státních struktur a samosprávy

Z vlastních poznatků BIS, získaných v průběhu roku 2005, vyplývá, že v posledních letech roste snaha skupin organizovaného zločinu proniknout do státních struktur a samosprávy.

V součinnosti s orgány činnými v trestním řízení BIS potvrdila pokračující pronikání organizovaného zločinu do justice. Z analýzy dostupných informací vyplývá, že existuje několik modelů diskreditace, kompromitování a zastrašování státních zástupců v průběhu trestního řízení, kterými se obžalovaný a jeho „tým“ snaží, aby státní zástupce zmírnil obvinění nebo od případu odstoupil.

BIS také disponuje informacemi o projevech korupce na různých úrovních soudní praxe. Zejména u okresních soudů dochází prostřednictvím finančních úplat soudcům k udělování neoprávněných výhod vězňům, popř. dalším „klientům“. Do tohoto korupčního jednání jsou zapojeni i někteří advokáti a státní zástupci.

Vytváření korupčního prostředí v orgánech činných v trestním řízení ohrožuje chod státu v oblasti vymáhání dodržování práva. Snahy o ovlivňování rozhodování soudů ve prospěch obžalovaných představitelů organizovaného zločinu znesnadňují práci policie a státních zastupitelství, v některých případech dokonce zpochybňují její smysl.

Velmi závažné jsou i snahy skupin navzájem propojených osob působících v samosprávě, advokacii, školství i jinde a disponujících právními znalostmi, kontakty a vlivem v oblasti legislativního procesu. Tyto skupiny (příkladem jsou osoby okolo soudce Berky) se snaží uplatňováním korupce a vytvářením systému vzájemných závazků budovat síť účelových vztahů v justici, policii a politice."