. JUSTIČNÍ KANÁL

JUSTIČNÍ KANÁL
... sledujte výkon práva v českých zemích ...

Mozaika
Ministerstvo vánoční nevstřícnosti
19. prosince 2013

YouTube link

A najednou to jde...Jak na soudní znalce
3. ledna 2014

YouTube linkMinisterstvo vánoční nevstřícnosti; 19. prosince 2013 Ministerstvo vánoční nevstřícnosti; 19. prosince 2013
Ministerstvo vánoční nevstřícnosti; 19. prosince 2013 Ministerstvo vánoční nevstřícnosti; 19. prosince 2013
Ministerstvo vánoční nevstřícnosti; 19. prosince 2013 Ministerstvo vánoční nevstřícnosti; 19. prosince 2013
Ministerstvo vánoční nevstřícnosti; 19. prosince 2013 Ministerstvo vánoční nevstřícnosti; 19. prosince 2013
Ministerstvo vánoční nevstřícnosti; 19. prosince 2013 Ministerstvo vánoční nevstřícnosti; 19. prosince 2013
Ministerstvo vánoční nevstřícnosti; 19. prosince 2013 Jak na soudní znalce; 3. ledna 2014


Jak tedy na soudní znalce?

Správním řádem a návrhem na zahájení správního řízení podávaným předsedovi krajského soudu, u něhož je znalec zapsán:

§ 27 správního řádu

(1) Účastníky řízení (dále jen "účastník") jsou

a) v řízení o žádosti žadatel a další dotčené osoby, na které se pro společenství práv nebo povinností s žadatelem musí vztahovat rozhodnutí správního orgánu;
b) v řízení z moci úřední dotčené osoby, jimž má rozhodnutí založit, změnit nebo zrušit právo anebo povinnost nebo prohlásit, že právo nebo povinnost mají anebo nemají.

(2) Účastníky jsou též další dotčené osoby, pokud mohou být rozhodnutím přímo dotčeny ve svých právech nebo povinnostech.


Aktuálně 18. 2. 2014

Soudkyně nová to s úmyslným porušováním práva pana Rychteckého na veřejné projednání jeho věci již přepískla. Viz také Kabinetní justice soudkyně Nové.