. JUSTIČNÍ KANÁL

JUSTIČNÍ KANÁL
... sledujte výkon práva v českých zemích ...

Mozaika

Křest knihy Zbavte mě toho pitomce/sundejte ze mě tu mrchu
Křest knihy Zbavte mě toho pitomce/sundejte ze mě tu mrchu
27. června 2012

YouTube linkKřest knihy Zbavte mě toho pitomce/sundejte ze mě tu mrchu, 27. června 2012 Křest knihy Zbavte mě toho pitomce/sundejte ze mě tu mrchu, 27. června 2012
Křest knihy Zbavte mě toho pitomce/sundejte ze mě tu mrchu, 27. června 2012 Křest knihy Zbavte mě toho pitomce/sundejte ze mě tu mrchu, 27. června 2012
Křest knihy Zbavte mě toho pitomce/sundejte ze mě tu mrchu, 27. června 2012 Křest knihy Zbavte mě toho pitomce/sundejte ze mě tu mrchu, 27. června 2012
Křest knihy Zbavte mě toho pitomce/sundejte ze mě tu mrchu, 27. června 2012 Křest knihy Zbavte mě toho pitomce/sundejte ze mě tu mrchu, 27. června 2012
Křest knihy Zbavte mě toho pitomce/sundejte ze mě tu mrchu, 27. června 2012 Křest knihy Zbavte mě toho pitomce/sundejte ze mě tu mrchu, 27. června 2012
Křest knihy Zbavte mě toho pitomce/sundejte ze mě tu mrchu, 27. června 2012 Křest knihy Zbavte mě toho pitomce/sundejte ze mě tu mrchu, 27. června 2012
Křest knihy Zbavte mě toho pitomce/sundejte ze mě tu mrchu, 27. června 2012 Křest knihy Zbavte mě toho pitomce/sundejte ze mě tu mrchu, 27. června 2012
Křest knihy Zbavte mě toho pitomce/sundejte ze mě tu mrchu, 27. června 2012 Křest knihy Zbavte mě toho pitomce/sundejte ze mě tu mrchu, 27. června 2012


Knihu můžete objednat přímo u Vydavatelství Blinkr


Paternalismus, až totalita státu vůči jeho občanům?
NEPOMÁHÁ NIC, NEŽ OSOBNÍ ANGAŽOVANOST!

Rozmlouval Zbyněk Šimůnek

Kandidátku na prezidentský úřad jsme oslovili v Praze, právě když podepisovala svojí knihu recenzentům: JUDr. Klára Samková. Osvědčené autorka knih i blogů. Už před sedmnácti léty odvážně upozorňovala české otce, že stát zasahuje do jejich soukromí v podstatě ve všem… Změnilo se něco k lepšímu?

"Bohužel ta situace se nezměnila a pokud se změnila, tak k horšímu. Jak občanská zákoník, tak zákon o rodině prošel několika novelami. Ani jedna z nich nebyla k lepšímu. Takže bohužel, ta usurpace toho soukromého prostoru státem stále trvá. Vyslovuji své podezření v knížce o rozvodech "Zbavte mne toho pitomce, sundejte ze mne tu mrchu" (Blinkr, 2012, pozn.Ši.) zcela otevřeně. Říkám, že rodině-právní zákony jsou nastaveny takovým způsobem, aby v podstatě vedly lidi ke konfliktům…"

Proč český stát pořád žene své občany, tedy rodiče do konfliktů?

"Protože v momentě, kdy lidé bojují spolu navzájem, tak samozřejmě, nemají čas ani sílu se věnovat věcem veřejným, nemají možnost kontrolovat politiky, zajímat se o to, o co se angažovaný občan zajímat má. Potom je ta státní zvůle je daleko snadnější i v jiných oblastech, než je oblast rodinného práva."

Ano, celá "slavná" filozofie rodinného práva je tu pořád podle sovětského vzoru založená na rozporech. Protože ty prý, podle komunistů, jsou důležitou silou vývoje. Násilí na občanech je pak přirozenou součástí totality. Co o tom soudíte?

"Já si myslím, že to tak skutečně může být, protože tady dochází k velkému zmatení pojmů: Svobodný ekonomický trh se zaměňuje za demokracii. Ale ta skutečná demokracie má jiná měřítka, než ekonomickou svobodu. Domnívám se, že právě zasahování do soukromých věcí, do osobního života je jednou z těch zásadních kapitol, kterou se vyznačuje ten paternalismus, ba dokonce až totalita režimu státu vůči jeho občanům."

V současné době se knižně propírá problém tzv. pomáhajících profesí. Počínaje lékaři, přes léčitele, psychology, psychiatry, až k různým opatrovnicím aj. sociálním pracovnicím. V celé tu nahotě vyvstává otázka jak se vlastně bránit a ubránit vlastním ochráncům. Máte na to nějaký vlastní recept?

"Ne nemám, nemám žádný recept, než každodenní osobní angažovanost každého jednotlivého člověka."