. JUSTIČNÍ KANÁL

JUSTIČNÍ KANÁL
... sledujte výkon práva v českých zemích ...

Mozaika

Křest knihy Věry Noskové Příběhy mužů
9. října 2012

YouTube linkKřest knihy Věry Noskové Příběhy mužů, 9. října 2012 Křest knihy Věry Noskové Příběhy mužů, 9. října 2012
Křest knihy Věry Noskové Příběhy mužů, 9. října 2012 Křest knihy Věry Noskové Příběhy mužů, 9. října 2012
Křest knihy Věry Noskové Příběhy mužů, 9. října 2012 Křest knihy Věry Noskové Příběhy mužů, 9. října 2012
Křest knihy Věry Noskové Příběhy mužů, 9. října 2012 Křest knihy Věry Noskové Příběhy mužů, 9. října 2012


Knihu můžete objednat přímo u autorky: www.noskova.eu


Škodlivé zásahy do rodin, vůbec stát nemá jasno.
BOLŠEVIK A DNEŠEK? ŽÁDNÝ POKROK!

S PhDr. Vladimírem Fiedlerem, psychologem a soudním znalcem, rozmlouval v říjnu 2012 Zbyněk Šimůnek

Na křestu nové knihy Věry Noskové "Příběhy mužů" vytanula řada drastických zkušeností otců s českým soudnictvím. Proč? Zásahy státu do soukromí občanů v ČR jsou většinou ideologické a bezohledné. Namísto zdravého rozumu, jsou naše děti i my, v zajetí účelové sovětské právní filozofie. Jistě. Rodina jako taková nežije ve vzduchoprázdnu. Ale v odborné literatuře je popsáno už významným americkým sociologem ruského původu, Pitirimem Sorokinem, (jehož vyhnal Lenin ze země), že spolehlivým měřítkem totality každého státu jsou jeho zásahy do privátního práva.Co už může být privátnějšího, než vlastní rodina a jak se k tomuto faktu staví čeští psychologové? Ptáme se PhDr Vladimíra Fiedlera, soudního znalce v oboru psychologie:

"Jak se k tomu staví čeští psychologové to opravdu nevím." říká Fiedler. "Myslím si ale, že stát by měl mít vypracovaný nějaký právní a etický vztah k rodině. Jenže se obávám, že tohle nebylo už za bolševika a chybí to i v současné době. Domnívám se, že to není jenom věcí psychologie, ale i všech společenských věd včetně medicíny a především tedy práva, ale také vedení státu. Podle mne je to široká otázka. Na názoru psychologa celkem málo záleží, protože to bychom se dostali jenom do oblasti utopie. Já bych mohl říkat jak by měla vypadat ideální rodina a jaký by měl být přístup státu k ní, ale k tomu ideálu se nikdy nedopracujeme, to se nepovedlo od antiky a od Platonovy představy o ideálním státě a jeho vládě.( Platon 427 př. n. l. - 347 př. n. l.), byl řecký filosof, pedagog , pozn.Ši.) Takže to byly celkem jenom plané žvásty"…

V každém případě se lidé často domnívají, že všechno tu je záležitostí etiky. Jak hodnotíte její účinnost u soudních znalců a které etiky se vlastně drží?

"Já si myslím, že etika je jenom jedna jediná a to vypovídá o slušnosti, takové lidské slušnosti člověka. Tak jak to kdysi napsal Karel Čapek, že jsou lidé, kteří jsou slušní a zůstanou slušní a vždycky budou. Pak jsou lidé, kteří jsou grázlové, a ti vždycky takoví budou také. Myslím si, že etický postoj, to etické chování by mělo automaticky být vlastní každému znalci. Bohužel, tomu tak není. Mělo by to samozřejmě být vlastní také každému politikovi. Tím se zase dostáváme k těm ideálům. Vidíme naši vládu, parlament, vidíme, jak často se tam obviňuje, zatýká, a podobně. Jak praví lidové přísloví, " ryba smrdí od hlavy". Jestliže máme takové velení, co můžeme chtít po řadových vojácích?"

Jistá soudkyně okresního soudu, vyznamenaná jako právník roku, o niž bylo deklarováno, že se zabývá hlavně rodinným právem, chtěla ještě rozšířit kompetence starostů a ředitelů škol, aby mohli mnohem více zasahovat do rodinného dění. Slibovala si od nich podávání vlastních posudků a podobně. Jaký na tyhle rady máte názor?

"Nedomnívám se, že by tohle asi byla ta správná cesta. Já si myslím, že by se nemělo do rodiny zasahovat. Je to křehký a choulostivý mechanismus, který potřebuje svojí intimitu a žít svým životem Asi jediný zásah je odůvodnitelný, jestliže je tam takový problém, že se musí řešit soudně, a pak by tam měla nastoupit osobnost toho kvalitního znalce, který popíše situaci z hlediska psychiky těch osob a podá k tomu svoje dobrozdání."