. JUSTIČNÍ KANÁL

JUSTIČNÍ KANÁL
... sledujte výkon práva v českých zemích ...

Mozaika


Videosoubor spustíte tlačítkem "Play" v přehrávači

Martu zná celá parta, 24. 8. 2009
(video streaming 256 kb/s, .wmv; 19 min)Martu zná celá parta Martu zná celá parta Martu zná celá parta
Martu zná celá parta Martu zná celá parta Martu zná celá parta
Martu zná celá parta Martu zná celá parta Martu zná celá parta


Vysoce vážená
JUDr. Daniela Kovářová
ministryně spravedlnosti
ministr@msp.justice.cz; ministryne@msp.justice.cz; posta@msp.justice.cz

Vysoce vážená paní ministryně,

v Ústí nad Labem Vás již čekají. Tamní vysoce vážená ředitelka soudní správy Bc. Magda Veselá se již nemůže dočkat, až jí řeknete, že se to nesmí! Tážete se co, vysoce vážená pani ministryně? No přeci vpouštění místní advokátky JUDr. Marty Čihákové do slavné soudní budovy bez kontroly. Ano, paní ministryně, Marta, co ji zná celá parta (http://www.justicetv.eu/mozaika/marta.htm), je ta slavná advokátka Čiháková, která jako obviněná vyčnívá svou nevinností v procesu zločinného spolčení neméně slavného ústeckého soudce Jiřího Berky a spol. No, a svého času mne parta, co zná Martu, tedy souručenství slavných ústeckých soudkyň Hejdukové, Chládkové, Vondráčkové a Peřicha s Martou, v čele se slavnou předsedkyní soudu Eleonorou Studničnou, křivě obvinila a po dalších 5 let se mi svými primitivními lžemi postarala o kratochvíle trestně stíhaného zločince (http://www.justicetv.eu/causy/zlospol/zlospol1.htm), než jsem byl zproštěn obžaloby soudcem, který si uchoval zdravý rozum (http://www.justicetv.eu/causy/zlospol/priloha/pdf/rozsudek.pdf). Tento monstrproces vedl ostatně i ke slavnému výroku karně řešené teplické soudkyně Filevové "Ústava mně momentálně nezajímá!" (http://portal.justice.cz/soud/soubor.aspx?id=65862) a k rezignaci teplické předsedkyně soudu Tilleové (http://portal.justice.cz/soud/soubor.aspx?id=65018).

Vraťme se ale od mých ryze privátních prkotin (stejně si za ně mohu sám, když jsem se narodil a zplodil dítě) k privatizaci ústeckého soudu - to je teď takový populární termín - a k rodinné idylce, která v útrobách slavné soudní budovy panuje. Za panování již zmíněné vysoce vážené předsedkyně soudu Eleonory Studničné zde totiž panují poměry nesouladné s rovností občanů před zákonem a vzbuzující pochybnosti o nezávislosti tamní soudní moci podepřené výsadami advokátky Čihákové, jejíž privilegia a "sestřičkování" byly ostatně i předmětem mého nevyšetřovaného trestního oznámení (http://www.justicetv.eu/causy/zlospol/priloha/pr_1.htm), kvůli němuž se Marta se svou partou postarala o mou kriminalizaci. A otázka zní, jak se Martina soudní parta vypořádává s causami dalšími...

Jak správně a jasnovidně předpověděla ředitelka soudní správy, Vy, vysoce vážená paní ministryně, jim jistě řeknete, že se to tak nesmí, nadřazovat svoje místní zvyklosti a obyčeje nad zákon, že mají kontrolovat každého, tedy i "jejich" Martu. Nezbývá mi proto nic jiného, jako občanu sklánějícímu se před dobrotou a osvíceností laskavé vrchnosti, než abych k Vám vyslal tuto poníženou supliku s prosbou o spanilou inspekční jízdu k ústeckému okresnímu soudu.

S pozdravem Sportu zdar! a v očekávání další plodné a konstruktivní spolupráce při posilování důvěry občanů v nezávislé, nestranné, odborné a spravedlivé rozhodování soudů

Luboš Patera