. JUSTIČNÍ KANÁL

JUSTIČNÍ KANÁL
... sledujte výkon práva v českých zemích ...

Mozaika


Videosoubor spustíte tlačítkem "Play" v přehrávači

Záznam tiskové konference ministra spravedlnosti k návrhu vyšších trestních sazeb za korupci, 5. dubna 2007
(video streaming 158 kb/s, .wmv; 30 min.)


Tisková zpráva

5. 4. 2007

Ministr Pospíšil chce zpřísnit tresty za korupci

Ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil odeslal vládě novelu trestního zákona, která zpřísňuje tresty za korupci. Vláda ji projedná v následujících týdnech. Za přijímání úplatků jsou v návrhu maximální tresty zvýšeny z původních osmi na dvanáct let odnětí svobody. U trestného činu podplácení se změní sazba z jednoho na dva roky, v závažnějších případech až na pět let. Za praní špinavých peněz bude možné uložit až desetiletý trest odnětí svobody namísto stávajících osmi let.

"Vyšší trestní sazby jsou stanoveny, přijal-li úplatek veřejný činitel. Záleží také na míře prospěchu, který z trestného činu plyne. Stávající úprava sice do značné míry vyhovuje vnitrostátním požadavkům a mezinárodním závazkům, ale vzhledem k tomu, že korupce je závažným celospolečenským fenoménem, nejeví se nadále jako dostatečně přísná," vysvětluje ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil.

Přichystaná novela také zavádí povinnost uložit trest zákazu činnosti osobám odsouzeným za korupční jednání v souvislosti s veřejnými zakázkami, soutěžemi, dražbami, konkurzním a vyrovnávacím řízením a koncesním řízením, a to až s desetiletou sazbou. Podle předkládané novely mohou daňoví úředníci oznamovat orgánům činným v trestním řízení případy korupce, které jsou odhalené během daňové kontroly, což v současnosti podle platných zákonů nesměli.

Soud má nadále možnost uložit pachateli vedle trestu odnětí svobody velmi značný trest propadnutí majetku, nikoli pouze úplatku, který lze samostatně zkonfiskovat jako výnos z korupce. "Možnost uložení majetkového trestu má velký odrazující efekt na potencionální pachatele, kteří mnohdy považují majetkové tresty za citelnější než trest odnětí svobody," dodává ministr Pospíšil. V nejzávažnějších případech "praní špinavých peněz" nebude možné podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody po polovině výkonu trestu, ale až po dvou třetinách.

Potřeba těchto změn vyplývá jednak z usnesení vlády v boji proti korupci z října roku 2006 a jednak z doporučení mezinárodních organizací OECD a GRECO. Některé změny byly připraveny už v návrhu nového trestního zákoníku, který ovšem nebyl poslaneckou sněmovnou PČR přijat. S ohledem na nutnost efektivního boje proti korupci je třeba tyto změny zavést do našeho právního řádu co nejdříve, tedy formou předkládané novely.

Zuzana Kuncová, tisková mluvčí