. JUSTIČNÍ KANÁL

JUSTIČNÍ KANÁL
... sledujte výkon práva v českých zemích ...

Mozaika


Videosoubor spustíte tlačítkem "Play" v přehrávači

Záznam tiskové konference ministra spravedlnosti s komentářem Davida Kolaji z eJustice.cz, 4. dubna 2008
(video streaming 176 kb/s, .wmv; 53 min.)


Tisková zpráva

4. 4. 2008

Závěr auditu: Týmová práce na soudech zkrátí délku soudních řízení

Předsedové okresních a krajských soudů získali návod, jak zbavit soudce nadbytečného papírování. K efektivnějšímu využívání času může každému soudci pomoci zavádění tzv. soudních minitýmů. Vyplývá to ze závěrů personálního auditu na soudech, které zpracovalo ministerstvo spravedlnosti ve spolupráci s Krajským soudem v Praze.

"Každý soudce by měl mít k dispozici dva pracovníky - jednoho asistenta nebo vyššího soudního úředníka a tzv. rejstříková vedoucí, která bude slučovat dosavadní funkci zapisovatelky a vedoucí kanceláře. Podle našich výpočtů by soudce tímto způsobem práce mohl týdně ušetřit až jeden pracovní den, který může věnovat řešení dalších úkolů," vysvětluje ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil.

Soudce v současnosti stráví v soudní síni při jednáních přes dva dny týdně. Další dny studuje spisy, píše rozsudky, obesílá účastníky jednání, kontroluje spisy a potýká se s celou řadou dalších úkonů, které neodpovídají jeho vysoké kvalifikaci. Podle nového modelu soudních minitýmů by administrativu měli na starosti úředníci. Jejich práci by organizoval soudce nebo jeho asistent a měl by tak možnost získat přesný přehled o stavu každé věci.

Soudní minitýmy se v praxi osvědčují

Práce soudců v minitýmech již na několika soudech funguje, a to například na některých úsecích Městského soudu v Praze. "Dle mého názoru i dosavadních zkušeností je zavedení minitýmu jedinou možností jak zlepšit organizaci práce soudu. Předpokladem rozvoje minitýmu je však dostatek administrativy, dostatek vyšších soudních úředníků a asistentů," říká předseda Městského soudu v Praze Jan Sváček. Ministerstvo spravedlnosti počítá s tím, že soudy dostanou přiděleny peníze, které by měly pokrýt náklady na potřebný administrativní aparát. Letos by tak mohlo vzniknout až 1 000 soudních minitýmů. V konečném důsledku dojde k úspoře financí v celém rezortu.

Podle ministra spravedlnosti nyní záleží na předsedech soudů, jak práci v týmech zrealizují. "Uvědomuji si, že nemůžeme vytvořit jeden model, který bude funkční na všech soudech. Bude proto na předsedech jednotlivých soudů, aby se rozhodli, zda-li přijmou námi navrhovaný moderní systém rozdělování práce a aplikují ho na svůj soud, nebo zůstanou u zastaralého a zcela neefektivního modelu," upozorňuje ministr Pospíšil a dodává, že zhodnocení reorganizace práce na soudech vyhodnotí ministerstvo spravedlnosti během příštího roku.

Vytváření soudních minitýmů na soudech je jedna z důležitých součástí reformy justice, která má za cíl zrychlit a zefektivnit soudní řízení. Celá koncepce reformy je postavena především na elektronizaci justice, kvalitnější legislativě a efektivnější práci.

Zuzana Kuncová, tisková mluvčí