. JUSTIČNÍ KANÁL

JUSTIČNÍ KANÁL
... sledujte výkon práva v českých zemích ...

Mozaika


Videosoubor spustíte tlačítkem "Play" v přehrávači

Záznam tiskové konference ministerstva spravedlnosti k vyhlášení literární soutěže pro mládež, 30. října 2008
(video streaming 176 kb/s, .wmv; 14 min.)Tisková konference ministerstva spravedlnosti k vyhlášení literární soutěže pro mládež Tisková konference ministerstva spravedlnosti k vyhlášení literární soutěže pro mládež
Tisková konference ministerstva spravedlnosti k vyhlášení literární soutěže pro mládež Tisková konference ministerstva spravedlnosti k vyhlášení literární soutěže pro mládež
Tisková konference ministerstva spravedlnosti k vyhlášení literární soutěže pro mládež Tisková konference ministerstva spravedlnosti k vyhlášení literární soutěže pro mládež


Tisková zpráva

30. 10. 2008

Ministerstvo spravedlnosti zahajuje projekt ke zvýšení právního povědomí mládeže "justice4u"

Ministerstvo spravedlnosti ČR zahájilo vyhlášením literární soutěže vzdělávací projekt zaměřený na studenty středních škol. Projekt nazvaný "justice4u" si klade za cíl zvýšit u mladých lidí právní povědomí, vysvětlit význam pravidel a zákonů pro fungování společnosti. Zároveň soutěž pomůže získat informace o tom, jak mladí lidé nahlížejí na oblast justice. Partnerem soutěže je Obec spisovatelů.

"Je důležité, aby si mladí lidé uvědomovali, že náš život je řízen určitými pravidly. Prostřednictvím našeho projektu chceme přispět k rozšíření jejich povědomí o zákonech i hodnotách života. Současně chceme, aby si mladí lidé uvědomovali zodpovědnost za své jednání se všemi možnými důsledky. Je potřeba, aby pochopili co znamená páchat trestný čin a jaké to může mít dopady na jejich osobní život," uvedl ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil.

Literární soutěž

V první fázi projektu se ministerstvo spravedlnosti rozhodlo vypsat literární soutěž určenou studentům všech typů středních škol. V den zahájení projektu byl rozeslán na ředitelství středních škol leták s podrobnými informacemi o soutěži, které je možné najít také na portálu www.justice.cz (akce ministerstva spravedlnosti).

Ministerstvo vypsalo pro čtyři různé soutěžní kategorie (studenti gymnázií a středních odborných škol ve věku do 17 let, studenti středních odborných učilišť do 17 let, studenti gymnázií a středních odborných škol ve věku nad 17 let, studenti středních odborných učilišť nad 17 let) dvě společná témata: Zločin, soud a trest v době moderních technologií a Blízká setkání se zákonem. Nejlepší příspěvky vybere a odmění odborná porota složená ze zástupců rezortu justice, Obce spisovatelů a dalších odborníků. Bude ohodnoceno zejména pojetí tématu a kvalita zpracování z hlediska schopnosti myšlení, úvahy a formulování názoru.

"Rádi bychom podpořili tuto soutěž. Jednak proto, že se nám líbí témata, o kterých se dá říci, že jsou velká pro celou literaturu. Zároveň chceme svým dílem podpořit osvětu v oblasti právního povědomí mladých lidí,"uvedl předseda Obce spisovatelů Vladimír Křivánek.

Autoři vítězných prací v každé kategorii získají netradiční zážitkové i hodnotné věcné odměny. Třídám vítězů soutěže bude umožněno navštívit za účasti ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila některou z českých věznic. Pro první tři v každé kategorii jsou připraveny věcné ceny : iPhone pro vítěze, iPod nano pro druhé a iPod shuffle pro třetí v pořadí.

Studenti mohou své příspěvky v podobě libovolného slohového útvaru zasílat elektronicky na justice4u@msp.justice.cz nebo poštou na adresu ministerstva spravedlnosti do 31. 12. 2008. Do konce ledna příštího roku pak budou vybrány nejlepší práce, ze kterých plánuje ministerstvo spravedlnosti vytvořit sborník.

"Zajímají nás všechny literární příspěvky, které dostaneme. Věřím, že na jejich základě si bude možné vytvořit představu, jak se dospívající lidé dívají na zločin, spravedlnost, jak vnímají justici jako takovou. Budou to právě došlé práce, které nám ukáží, jakými směry se bude rozvíjet náš projekt," řekl Jiří Pospíšil

Další chystané aktivity projektu

Příspěvky od studentů a spolupráce se subjekty, které jsou již dnes aktivní v oblasti zvyšování právního povědomí mládeže, ovlivní další vývoj projektu "justice4u". Ministerstvo plánuje v rámci projektu vytvoření webových stránek, které budou moci využívat jak učitelé, tak jejich studenti. Na stránkách budou k dispozici materiály pro využití ve výuce, možnost otestovat své znalosti z oblasti justice. Počítá se i s tím, že budou informovat o nabídce exkurzí na soudech či ve věznicích a o dalších aktivitách připravovaných v rámci projektu.

Zuzana Steinerová, tisková mluvčí