. JUSTIČNÍ KANÁL

JUSTIČNÍ KANÁL
... sledujte výkon práva v českých zemích ...

Mozaika


Videosoubor spustíte tlačítkem "Play" v přehrávači

Záznam tiskové konference ministra spravedlnosti s poslanci Evropského parlamentu, 12. prosince 2008
(video streaming 176 kb/s, .wmv; 19 min.)Tisková konference ministra spravedlnosti s poslanci Evropského parlamentu, 12. prosince 2008 Tisková konference ministra spravedlnosti s poslanci Evropského parlamentu, 12. prosince 2008


Tisková zpráva

12. 12. 2008

Ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil přivítá poslance Evropského parlamentu ještě před začátkem českého předsednictví

Ve dnech 11. - 13. prosince zavítají do Prahy poslanci Evropského parlamentu z Výboru JURI. Zástupci Ministerstva spravedlnosti jim představí své priority pro české předsednictví v Radě Evropské unie.

Delegáti budou jednat především o tématu eJustice, v rámci které resort spravedlnosti usiluje o sjednocení a zrychlení přístupu k informacím z oblasti justice v celé Evropské unii. Dále představí, jak by fungovala Evropská soukromá společnost, která by posílila konkurenceschopnost malých a středních podniků a usnadnila jejich zakládání a činnost na jednotném trhu EU. Politici se dotknou také citlivého tématu rozvodů manželů v rámci EU a prodiskutují návrh nařízení o dědictví a závětech, jehož hlavním přínosem bude zjednodušení a urychlení vypořádání dědictví v přeshraničních případech.

Europoslanci se setkají také se zástupci České advokátní komory, Notářské komory ČR a předsedou Úřadu průmyslového vlastnictví. Hlavní jednání proběhnou během druhého dne setkání, kdy se delegáti po dopoledním jednání v Praze přesunou do Plzně. Zde je v rámci oficiálního přivítání na radnici a v Západočeském muzeu čeká setkání s významnými představiteli Plzeňského kraje a města Plzně.

Petra Střítecká, tisková mluvčí pro CZ PRES