. JUSTIČNÍ KANÁL

JUSTIČNÍ KANÁL
... sledujte výkon práva v českých zemích ...

Mozaika


Videosoubor spustíte tlačítkem "Play" v přehrávači

Záznam tiskové konference ministra spravedlnosti ke kontrole severočeských soudů, 30. dubna 2009
(video streaming 256 kb/s, .wmv; 22 min.)Tisková konference ministra spravedlnosti, 30. dubna 2009 Tisková konference ministra spravedlnosti, 30. dubna 2009 Tisková konference ministra spravedlnosti, 30. dubna 2009


Tiskové prohlášení Soudcovské unie

Dne 30.4.2009 mediálně prezentovalo Ministerstvo spravedlnosti ČR výsledky prověrky činnosti soudců a funkcionářů soudů, zaměřené především ve vztahu k nedodělkům, provedené u Okresních soudů v České Lípě, Děčíně, Jablonci nad Nisou, Liberci, Litoměřicích, Lounech, Mostě a Teplicích.

Ke sdělení výsledků prověrky médiím, a tedy i veřejnosti, došlo, aniž by s nimi byly ze strany ministerstva spravedlnosti nejprve seznámeny dotčené osoby, tj. právě soudci a funkcionáři uvedených soudů, a aniž by jim byla dána možnost se k závěrům vyjádřit. Takové chování lze označit jako neprofesionální a neetické.

Soudcovská unie ČR nezpochybňuje oprávnění ministerstva spravedlnosti k výkonu dohledové a kontrolní činnosti, avšak důrazně se ohrazuje proti jeho postupu při zveřejnění výsledků prověrky.

Soudcovská unie ČR zároveň vyslovuje soudcům a funkcionářům dotčených soudů podporu v jejich snaze o poskytnutí objektivních informací o výsledcích této prověrky.

JUDr. Tomáš Lichovník
prezident Soudcovské unie ČR
5.května 2009