. JUSTIČNÍ KANÁL

JUSTIČNÍ KANÁL
... sledujte výkon práva v českých zemích ...

Mozaika


Videosoubor spustíte tlačítkem "Play" v přehrávači

Záznam tiskové konference ministryně spravedlnosti k určování výživného, 3. prosince 2009
(video streaming 400 kb/s, .wmv; 35 min.)Tisková konference ministryně spravedlnosti, 3. 12. 2009 Tisková konference ministryně spravedlnosti, 3. 12. 2009
Tisková konference ministryně spravedlnosti, 3. 12. 2009 Tisková konference ministryně spravedlnosti, 3. 12. 2009
Tisková konference ministryně spravedlnosti, 3. 12. 2009 Tisková konference ministryně spravedlnosti, 3. 12. 2009


Tisková zpráva

3. 12. 2010

Určování výše výživného by mohlo mít nová pravidla

Ministryně spravedlnosti Daniela Kovářová na dnešním tiskovém brífinku vyjádřila své stanovisko k otázce určování výše výživného. Je rozhodnutá vést diskuse na toto téma a hledat možné řešení ve spolupráci s ministerstvem práce a sociálních věcí. Nebrání se však spolupráci s dalšími institucemi.

Daniela Kovářová požádala v září letošního roku Nejvyšší soud, aby přijal jednotné stanovisko ke sjednocení soudní praxe ve věcech určení výživného. Nejvyšší soud však s odůvodněním, že problém sjednocení výživného není otázkou právní ale skutkovou, a tu stanoviskem vyřešit nelze, žádné sjednocující stanovisko nevydá.

Ministryně spravedlnosti se s rozdílnou praxí a výší výživného v různých částech republiky smířit nechce a hodlá ve své snaze při řešení této otázky pokračovat. Vzhledem k tomu, že se problematika úzce dotýká rovněž resortu ministerstva práce a sociálních věcí, vyzvala Daniela Kovářová ministra tohoto resortu, Petra Šimerku, ke spolupráci. Svůj záměr diskutovala rovněž se zástupci justice. Jednala i s ředitelkou nadace Naše dítě Zuzanou Baudyšovou, která je řešení této otázky velmi nakloněna.

"Chtěla bych ve spolupráci s ministerstvem práce a sociálních věcí vytvořit tabulky minimálního výživného, jež by měly zohlednit především výši celkového příjmu rodiče a věk dítěte. Začínáme nyní diskutovat otázku, zda rozhodování o základní výši výživného nepřenést na orgány sociálně právní ochrany dětí. Teprve poté, co by některý z rodičů základní výživné neakceptoval nebo kdyby se rodiče nebyli schopni na jeho výši dohodnout, obrátili by se na soud," osvětlila jednu z možností budoucího určování výživného Daniela Kovářová. Navrhované řešení by mělo ve svém důsledku rovněž přispět k odbřemenění soudů.

Ministryně spravedlnosti předpokládá, že by do konce roku mělo být jasno, kterou z možných cest jít. Na návrhu věcného záměru změny se začne pracovat hned na počátku příštího roku. Do konce mandátu pak Daniela Kovářová počítá s předložením věcného záměru vládě.

Jitka Zinke, tisková mluvčí ministerstva spravedlnosti

Stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí