. JUSTIČNÍ KANÁL

JUSTIČNÍ KANÁL
... sledujte výkon práva v českých zemích ...

Mozaika

Úsporné Ministerstvo spravedlnosti

Rozpočtová zodpovědnost, ke které se hlásí nová vláda, se začíná projevovat i v podobě rušení sporných nákupů, projektů a smluvních zakázek na poskytování služeb, kterým se nová garnitura distancuje od předchozí ministryně a jejích údajných vazeb na "justiční mafie"...

Připomeňme, že zatímco ministerstvo donedávna velkoryse přálo svým dodavatelům a rozpočet i peníze daňových poplatníků rozhazovalo plnými hrstmi, na odškodňování občanů za "nesprávný úřední postup", tedy justiční zločiny, uplatňovalo tvrdá úsporná opatření, přes všechny své líbivé proklamace. Doufejme, že i v tomto směru dojde k pozitivním změnám...

Videozáznam ČT tiskové konference ministra spravedlnosti; 29. července 2010

Prezentace z tiskové konferenceTisková zpráva

29. 7. 2010

Ministr spravedlnosti s předsedou vlády vyvozují důsledky z výběrových řízení uskutečněných předchozím vedením resortu justice

Ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil si po nástupu do funkce nechal vypracovat prověrku všech problematických výběrových řízení, která byla na ministerstvu vypsána za předchozího vedení. U několika z nich došlo k významným pochybením a je proto třeba učinit následující kroky:

1. Trest domácího vězení

Zrušení zadávacího řízení na provozování služby elektronického monitoringu odsouzených včetně dodávky rozhraní ze dne 3. 3. 2010

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, který prověřuje toto zadávací řízení, předběžným opatřením zakázal uzavřít smlouvu. V tomto řízení byly v současné době z důvodu zjištění pochybení pozastaveny veškeré aktivity. Zakázku rovněž prošetřuje Útvar odhalování korupce a finanční kriminality.

Prověrkou bylo zjištěno, že v případě tohoto výběrové řízení došlo k pochybení v tom smyslu, že byla v průběhu přípravy řízení měněna pravidla, a to v neprospěch státu. Šlo například o zavedení aktivačního poplatku řádově až ve stovkách milionů korun, který znemožnil vzájemné transparentní porovnání nabídek atd.

2. Smlouva s AK Němec, Bláha, Navrátilová

Neuzavření smlouvy na poskytování právních služeb

Nabídka advokátní kanceláře Němec, Bláha, Navrátilová byla v rámci výběrového řízení na poskytování právních služeb vyhodnocena bývalým vedením resortu jako nejvhodnější. Po příchodu Jiřího Pospíšila na ministerstvo spravedlnosti se smlouva uzavírat nebude.

3. Zrušení dalších zakázek v resortu

- Facility management pro JA Míčánky - zadávací řízení bylo zrušeno 19. 7. 2010, a to před termínem pro otevírání obálek. Důvodem k jeho zrušení bylo zjištění, že nastavené požadavky minulého vedení ministerstva byly v rozporu se zásadami zadávání veřejných zakázek, zejména se zásadou transparentnosti a nediskriminačního jednání. Záměr zrušit toto řízení doporučil i Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Po úpravě zadávacích podmínek bude do 90 dnů od jeho zrušení vyhlášeno nové výběrové řízení.

- Rámcová smlouva na dodání osobních automobilů pro resort ministerstva spravedlnosti - zadávací řízení bylo zrušeno 23. 7. 2010. Provedená prověrka ukázala, že zadávací podmínky nastavené předchozím vedením resortu nejsou transparentní. Jednalo se zejména o subjektivní hodnotící kritérium. Po úpravě podmínek zadávacího řízení bude řízení do 90 dnů od jeho zrušení znovu vyhlášeno. Koncept řešení nákupu aut pro resort byl přitom navržen už za předchozího působení Jiřího Pospíšila v resortu justice. Výhodou centrálního nákupu by měla být 20 - 30 % úspora finančních prostředků v podobě ceny nákupu a zajištění celorepublikově dostupného servisu vozidel.

- Hromadná správa a vymáhání pohledávek vzniklých v resortu ministerstva spravedlnosti - zadávací řízení bylo zrušeno 23. 7. 2010. Důvodem bylo zjištění, že navrhovaná koncepce neodpovídá řešení dané problematiky, tedy rychlejšímu a účinnějšímu vymáhání pohledávek. Ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil v současné době připravuje návrh nové koncepce vymáhání pohledávek.

- Poradenství v oblasti veřejných zakázek - vítězem tohoto výběrového řízení se stala advokátní kancelář Jansta, Kostka spol. s r.o. Smlouva byla podepsána dne 1. 7. 2010. Z důvodu nepotřebnosti byla smlouva k 31. 7. 2010 vypovězena.

4. Zakázky v oblasti IT

Zastavení či upravení zakázek

V působnosti odboru informatiky bylo realizováno několik pro ministerstvo nevýhodných zakázek. Příkladem může být výběrové řízení na dodávku serverů a výběrové řízení na dodávku diskových polí. Ministerstvo spravedlnosti se pokusí dojednat s dodavatelem vyšší technické parametry.

Rovněž se podařilo zastavit veřejnou zakázku na zajištění Projektové kanceláře pro projekty eJustice, která také vykazovala nestandardní parametry zadání.

5. Personální důsledky

Ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil po svém nástupu do funkce odvolal zaměstnance, kteří se bezprostředně podíleli na uvedených zakázkách. Jde zejména o náměstka ekonomické sekce Jaroslava Gacku, ředitele investičního odboru Jiřího Jelena a ředitele odboru Aleše Kadlece zodpovědného za sporné IT zakázky. Pracovní poměr byl rozvázán také s již dříve odvolaným vrchním ředitelem investiční a správní podsekce a gestorem většiny zakázek Pavlem Šebkem.

6. Zakázky ve vězeňství

Oddělení finanční a majetkové kontroly zahájilo pečlivou kontrolu všech zakázek vypsaných za posledních 14 měsíců, výsledky budou průběžně zveřejňovány.

29. 6. 2010, tedy ještě za předchozího vedení ministerstva, uzavřelo Generální ředitelství Vězeňské služby ČR novou smlouvu o poskytování právní pomoci s AK Němec, Bláha, Navrátilová. Ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil z toho vyvodí personální důsledky a zasadí se o to, aby byla smlouva vypovězena.

Veronika Ludvíková, tisková mluvčí ministerstva spravedlnosti