. JUSTIČNÍ KANÁL

JUSTIČNÍ KANÁL
... sledujte výkon práva v českých zemích ...

MozaikaZáznam tiskové konference ministra spravedlnosti k projektu Restorativní justice - podpora a poradenství obětem trestných činů
20. ledna 2012

YouTube link

Videozáznam živého vysílání

Tisková konference ministra spravedlnosti k projektu <I>Restorativní justice - podpora a poradenství obětem trestných činů</I>, 20. ledna 2012 Tisková konference ministra spravedlnosti k projektu <I>Restorativní justice - podpora a poradenství obětem trestných činů</I>, 20. ledna 2012


Tisková zpráva

2. 1. 2012

Ministerstvo spravedlnosti podporuje projekty zaměřené na pomoc obětem trestné činnosti

Ministerstvo spravedlnosti pod vedením Jiřího Pospíšila usiluje nejen o posílení hmotných a procesních práv obětí trestných činů, ale rovněž o životaschopnost projektů, jež obětem poskytují okamžitou podporu a poradenství. Plnou podporu má proto i aktuální projekt realizovaný Probační a mediační službou ČR (PMS ČR) v partnerství s Asociací občanských poraden, k němuž byla od 2. 1. 2012 spuštěna informační kampaň s názvem "My se k Vám zády neotočíme". Kampaň má upozornit veřejnost na nové možnosti bezplatného poradenství pro oběti trestných činů.

Díky projektu Restorativní justice - podpora a poradenství obětem trestných činů došlo k rozšíření sítě bezplatných poradenských služeb o dvacet nových poraden, a to v Praze, Jihlavě, Písku, Uherském Hradišti, Ostravě, Hradci Králové, Mladé Boleslavi, Vsetínu, Opavě a Havířově. Aktuálně tak v rámci rezortu justice působí ve dvaceti městech celkem čtyřicet poradenských míst pro oběti trestné činnosti.

"Poradny fungují vždy v rámci příslušného střediska probační a mediační služby a místní občanské poradny. Nově vzniklá centra v deseti lokalitách kontaktovalo od dubna do prosince loňského roku již 1625 osob, z toho 1101 požádalo o zaevidování a získalo tak status klienta. Prostřednictvím aktuální informační kampaně chceme povědomí o existenci poradenské sítě ještě zvýšit. Veřejnost může získat všechny podstatné informace včetně seznamu poraden z našich billboardů, plakátů, letáků či z webových stránek projektu www.restorativnijustice.cz," popsal aktuální dění ředitel PMS ČR Pavel Štern.

Součástí projektu bude též školení vybraných zástupců policie, státních zástupců a soudců s cílem podpořit jejich profesionální přístup a citlivé zacházení s oběťmi trestných činů. Školení bude probíhat pod záštitou ministra spravedlnosti. "Jsem velice rád, že se daří tento projekt realizovat. V České republice máme ročně přibližně padesát tisíc fyzických obětí trestných činů a spolupráce justice a nevládních organizací přináší velice účinnou podporu a pomoc alespoň některým z těchto obětí," uvedl ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil.

Projekt Restorativní justice - podpora a poradenství obětem trestných činů navazuje na systémové kroky ministerstva spravedlnosti v rámci přípravy a projednávání zcela nového zákona o obětech trestné činnosti. Tento zcela nový zákon, který byl již odeslán do vlády, sjednotí současnou roztříštěnou právní úpravu a rozšíří práva obětí na poskytnutí peněžité pomoci od státu, právo na respektování lidské důstojnosti oběti trestného činu a právo na informace.

Mezi nejvýznamnější novinky zákona o obětech trestné činnosti patří právo na odškodnění za nehmotnou újmu (například pro oběti trestného činu proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti jako je znásilnění, sexuální nátlak apod.), zvýší se také poskytované paušální částky. Nárok oběti na náhradu škody či nemajetkovou újmu vůči pachateli bude nově přecházet na stát. Poškozený bude moci dále požádat o provedení opatření, které zabrání jejímu kontaktu s podezřelým, a při výslechu bude mít právo na doprovod důvěrníka. Zákon klade důraz na povinnost orgánů činných v trestním řízení poskytnout oběti maximum informací a chovat se k ní zdvořile a ohleduplně.

Tereza Palečková, tisková mluvčí ministerstva spravedlnosti