. JUSTIČNÍ KANÁL

JUSTIČNÍ KANÁL
... sledujte výkon práva v českých zemích ...

Mozaika

Kdo se směje naposled...

"... Obě usnesení obsahují vůči mé osobě urážlivá tvrzení, že obsahem mého podání jsou chaoticky a nesrozumitelně formulovaná tvrzení a podobné invektivy, které jsou v rozporu s ust. § 80 odst. 6 zákona č. 6/2002 Sb. o soudech a soudcích, podle něhož je soudce povinen zachovávat k účastníkům řízení náležitou úctu..."

Stížnost na nevhodné chování soudce

"... Stížností vyslovujete nesouhlas s odůvodněním rozhodnutí, pokud je v něm uveden závěr o charakteru formulací Vašich tvrzení /chaoticky a nesrozumitelně../ Úvaha soudce uvedená v odůvodnění rozhodnutí je přitom výsledkem rozhodovací činnosti soudce. Skutečnost, že soudce ve svém rozhodnutí dospěl k závěru, s nímž nesouhlasíte, neznamená, že, jak uvádíte ve stížnosti, se jedná o "urážlivá tvrzení". Tento závěr není vymezením soudce vůči účastníkovi řízení situovaným do osobní roviny, nýbrž výsledkem jeho nezávislého posouzení jeho tvrzení. Z výše uvedeného je zřejmé, že Vaše podání není stížností předpokládanou ust. § 171 zákona, neboť se fakticky chování soudce, tzn. vědomého vnějšího projevu soudce vůči okolí (konkrétním osobám), které je pak také tímto okolím bezprostředně vnímáno a hodnoceno, netýká....)"

Odpověď místopředsedkyně soudu JUDr. Aleny Deréové

"... Dále vás a předsedu Sabola přátelsky informuji, že v důsledku chaotické a nesrozumitelné rozhodovací činnosti vašich osob při řízení vámi dočasně chaoticky a nesrozumitelně "spravovaného" soudu mi byl chaoticky a nesrozumitelně doručen kompletní spis věci vámi dočasně chaoticky a nesrozumitelně "spravovaného" soudu sp. zn. 12 C 134/2013. Po vzájemné domluvě vám tento spis protokolárně předám v mém bydlišti na níže uvedené adrese..."

Stížnost na nevhodné chování soudce - replika

"... Dne 22. 3. 2014 v 10.01 hod. došlo v bydlišti pana Luboše Patery (...) k převzetí spisu Obvodního soudu pro Prahu 2..."

Protokol o převzetí spisu
Kdo se směje naposled...
spisová anabáze soudu pro Prahu 2,
22. března 2014

YouTube linkKdo se směje naposled...; 22. března 2014 Kdo se směje naposled...; 22. března 2014
Kdo se směje naposled...; 22. března 2014 Kdo se směje naposled...; 22. března 2014
Kdo se směje naposled...; 22. března 2014 Kdo se směje naposled...; 22. března 2014


Aktuálně 8. 4. 2014

Předseda Obvodního soudu pro Prahu 2 se omlouvá...