. JUSTIČNÍ KANÁL

JUSTIČNÍ KANÁL
... sledujte výkon práva v českých zemích ...

Mozaika

"Spravedlnost" mocných

Kmotři a pěšáci českých mafií

Petr Horálek

V edici Iustitia vydal v roce 2010 Marek Belza, nakladatel v Krásné Lípě

Cena 349,- Kč, k dostání v knihkupectví nebo můžete objednat zde: http://mbelza.sweb.cz/petr_horálek_spravedlnost_mocných.htm

Na téměř pětistech stranách nabízí Petr Horálek pohled pod povrch nejrůznějších známých i méně známých případů podivné české "spravedlnosti" i na provázanost jednotlivých aktérů děje. Čtenáři, který žije dosud ve sladké nevědomosti o stavu českého "právního" státu, se mohou zdát autorovy úvahy nadnesené. Tomu, kdo již leccos z popsaného zažil, budou mnohé postavy známé:

"... Předseda ústeckého krajského soudu Milan Kohoutek později "vysvětloval", že něco takového u jeho soudu nepřipadá v úvahu, protože soudci dostávají jednotlivé návrhy podle předem určeného klíče, ale věrohodně nevysvětlil, jak se mohlo stát, že všechny konkurzy, o které měli Větrovec s Berkou zájem, byly spolehlivě přiděleny Berkovi. Jediné vysvětlení je, že do určité doby s berkou spolupracoval i předseda Krajského soudu v Ústí nad Labem, ale v okamžiku, kdy to Berka přehnal s Union bankou, podal na něho udání, aby se sám vyhnul podezření. Ostatně podobné praktiky známe z posvětí, kde také nepoznáte zločince od policejního informátora nebo od vyšetřovatele. Jisté je, že podobné praktiky byly na ústeckém soudu běžné. Úplatky při rychlé registraci nebo výmazu firem z obchodního rejstříku byly nutností. Jisté také je, že předseda krajského soudu zatím obviněn nebyl a s nejvěší pravděpodobností ani nebude. Berka totiž tvrdí, že je nevinen. Pokud na tom stojí jeho obhajoba, tak ani nemůže nikoho stáhnout s sebou. Kohoutek se bát nemusí...

... Policejní odposlechy lidí napojených na Bergův gang, přivedly státního zástupce Dolejšího až k ministru spravedlnosti Karlu Čermákovi. Ale protože ministr byl i pro státního zástupce příliš velké sousto, napsal Dolejší "interní zprávu" svým nadřízeným, aby si s tím horkým bramborem poradili sami. Zpráva byla odeslána 30. května 2004 a o dvanáct dní později pan ministr ze zdravotních důvodů rezignoval. Interní zpráva pro nadřízené je ve skutečnosti otevřená zpráva pro média, protože ta ji často dostanou na stůl dřív než její adresáti. V Dolejšího "interní zprávě" se píše o tom, co už je dávno známo, sle přesto stojí za připomenutí. Podle poznatků protřelého státního zástupce si soudci vzájemně pomáhají a kryjí přestupky kolegů. Předseda pražského vrchního soudu Vladimír Stibořík, předseda městského soudu Jan Sváček a ministr spravedlnosti Karel Čermák byli velmi spřízněni s osobami kolem konkurzní mafie soudce Berky. Ne, že by pro gang přímo pracovali, ale minimálně měli o jeho činnosti dostatek informací. Sváček se Stiboříkem se dokonce s Větrovcem kamarádili a často stýkali, ale když byla Dolejšího zpráva zveřejněna v tisku, ani jeden si na Větrovce nevzpoměl a dokonce tvrdili, že ho vůbec neznají..."

Názvy jednotlivých kapitol znějí přímo optimisticky: Soudní bratrstvo; Justiční mafie; Lidský odpad v talárech; Opilci v talárech nebo Vazba jako nástroj psychického nátlaku