. JUSTIČNÍ KANÁL

JUSTIČNÍ KANÁL
... sledujte výkon práva v českých zemích ...

Mozaika


Videosoubor spustíte tlačítkem "Play" v přehrávači

Konference Reforma justice s vystoupením předsedy vlády, ministra spravedlnosti a jeho náměstků, 19. listopadu 2007
(video streaming 176 kb/s, .wmv; 62 min.)


Tisková zpráva Ministerstva spravedlnosti

19. 11. 2007

Bez reformy to lepší nebude...

Zjednodušení a zefektivnění soudního řízení, elektronizace justice, zajištění personálního a ekonomického zázemí pro rezort. To jsou základní pilíře reformy justice, na kterých už přes rok pracuje ministerstvo spravedlnosti pod vedením Jiřího Pospíšila. Změny navazují na priority vlády Mirka Topolánka.

Dlouhé trvání i jednoduchých případů v některých krajích, složitý soudní proces i komplikovaná komunikace se soudy jsou bariéry, které občanům i podnikatelům znepříjemňují život. Soudy zase trápí rostoucí počet sporů nebo zatížení administrativou. Ministerstvo spravedlnosti proto začalo s rozsáhlou reformou justice, která tyto nedostatky postupně odstraňuje.

Podle předsedy vlády Mirka Topolánka justice nepotřebuje revoluci: "Na druhé straně však potřebuje něco více než pouhou modernizaci. Potřebuje ‚něco' mezi tím, komplex změn středního rozsahu. Potřebuje prostě reformu."

Reforma přináší řešení pro občany i justici

V posledním roce došlo k posunu například v oblasti elektronizace justice. V současnosti lze komunikovat se soudy přes internet prostřednictvím ePodatelny. V příštím roce začne fungovat tzv. infoSoud, nebo-li systém umožňující účastníkům soudních řízení najít důležité informace k jejich případu. "Je to snaha vyjít občanům i lidem v justici maximálně vstříc, vytvořit pro ně přátelské a přehledné prostředí, kde se budou snadno orientovat a rychle řešit své právní problémy," říká ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil

V rovině legislativních změn ministerstvo spravedlnosti připravilo a poslalo ke schválení vládě návrhy novel procesních předpisů, které zjednoduší a zpřehlední soudní řízení. Je to například novela občanského soudního řádu, jejímž hlavním cílem je změna systému doručování soudních písemností nebo zjednodušení odůvodňování rozsudků. Dále ministerstvo spravedlnosti chystá změny trestního, notářského a exekučního řádu. Zároveň je ve vládě návrh nového trestního zákoníku, jehož podobu mohla poprvé ovlivnit široká veřejnost. Podobně bude ministerstvo měnit občanský a obchodní zákoník. Cílem je především zjednodušit a zpřehlednit základní zákony, ve kterých by se měli občané vyznat. Neméně důležité jsou reformní kroky v personální oblasti justice.

Cílem konference "Reforma justice", která dnes v pražském paláci Žofín probíhá, je bilancovat rok po nástupu ministra spravedlnosti do funkce a získat od odborné veřejnosti zpětnou vazbu doposud provedených změn. Podněty vzešlé z konference vyhodnotí odborníci ministerstva spravedlnosti a použijí je při jednotlivých reformních krocích.

Zuzana Kuncová, tisková mluvčí

Češi se čím dál víc soudí, soudců ale bude ubývat, Aktuálně.cz 19. 11. 2007

Konference o reformě justice na Žofíně byla jen směrem do sálu - zpráva z publika