. JUSTIČNÍ KANÁL

JUSTIČNÍ KANÁL
... sledujte výkon práva v českých zemích ...

Mozaika

Reforma justiceVideozáznam semináře v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR
4. února 2013

YouTube linkReforma justice - Videozáznam semináře v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR; 4. února 2013 Reforma justice - Videozáznam semináře v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR; 4. února 2013
Reforma justice - Videozáznam semináře v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR; 4. února 2013 Reforma justice - Videozáznam semináře v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR; 4. února 2013
Reforma justice - Videozáznam semináře v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR; 4. února 2013 Reforma justice - Videozáznam semináře v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR; 4. února 2013
Reforma justice - Videozáznam semináře v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR; 4. února 2013 Reforma justice - Videozáznam semináře v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR; 4. února 2013


Tisková zpráva Spolku Šalamoun
www.spoleksalamoun.com

O SEMINÁŘI SPOLKU ŠALAMOUN POD ZÁŠTITOU POSLANCE PETRA SKOKANA

Dne 4. února 2013 se uskutečnil v Poslanecké sněmovně pod záštitou poslance Petra Skokana /VV/ seminář spolku Šalamoun k novému zákonu o státním zastupitelství a návrhům spolku Šalamoun na zřízení mimoresortních orgánů vnějšího dohledu nad justicí a státním zastupitelstvím.

Zájmem pořadatelů bylo oslovit především poslance a novináře a získat je pro podporu přijetí nového zákona. Tyto cílové skupiny na pozvání nereagovaly, zato se dostavili a se zájmem diskutovali mimopražští státní zástupci, kteří se cítí býti nedostatečně informováni o připravovaných změnách.

Přípravy semináře byly zahájeny již v říjnu r. 2012. Výklad k zákonu měl podat státní zástupce NSZ, dne 15.1.2013 určený nejvyšším státním zástupcem Pavlem Zemanem. Avšak 29.1.2013 bylo rozhodnutí zrušeno, poněvadž nejvyšší státní zástupce nabyl dojem, že se jedná o politickou akci a také zařazení návrhů na zřízení orgánů vnějšího dohledu vyvolalo nevoli. Z toho důvodu výklad k oběma programovým okruhům podal člen spolku Šalamoun Zdeněk Jemelík.

Jednání se drželo výlučně odborné problematiky, k žádným vystoupením politické povahy nedošlo, nelze-li považovat za politický projev závěrečné slovo předsedy spolku Salamoun Johna Boka, jímž poděkoval poslanci Petru Skokanovi a straně Věci veřejné za pochopení pro záměry spolku Šalamoun a za poskytnutí praktické podpory zabezpečením semináře.


Prezentace tématu

Návrh Spolku Šalamoun na opatření k zavedení účiného dohledu nad čiností české justice a státního zastupitelství