. JUSTIČNÍ KANÁL

JUSTIČNÍ KANÁL
... sledujte výkon práva v českých zemích ...

Mozaika

Návrh Spolku Šalamoun na opatření k zavedení účiného dohledu nad čiností české justice a státního zastupitelství

... Zřídí se nezávislý orgán mimo působnost ministra spravedlnosti, který bude provádět vlastní kontrolní činnost a přijímat a prošetřovat stížnosti na průtahy, chování a porušování zákonů a judikatury soudci, státními zástupci a služebními funkcionáři státní správy soudů a státních zastupitelství.

V této souvislosti se rozšíří obsah skutkové podstaty kárného provinění o neznalost zákonů a judikátů, vědomé nedbání zjevných skutečností, porušování procesních předpisů, nerespektování právních stanovisek Ústavního soudu ČR, Nejvyššího soudu ČR a Nejvyššího správního soudu, vzdorování důvodné námitce podjatosti, vědomé poškozování zájmů stran řízení, propadnutí závislosti na alkoholu nebo jiných drogách, v případě kárných žalobců neplnění povinnosti stíhat kárná provinění a drobné poklesky. ...

Plné znění zde