. JUSTIČNÍ KANÁL

JUSTIČNÍ KANÁL
... sledujte výkon práva v českých zemích ...

Mozaika

Protikorupčníci Vávra a Vyklický

Týdeník EURO:

Ve vlastní šťávě, 2. dubna 2007
Deníček ředitelky Krnáčové, 10. dubna 2007
Třináctá komnata, 10. dubna 2007

Týdeník EURO, 2. 4. 2007 Týdeník EURO, 10. 4. 2007 Týdeník EURO, 10. 4. 2007


Vážený pan
JUDr. Jiří Pospíšil
ministr
Ministerstvo spravedlnosti
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

Vážený pan
Mgr. Jaromír Jirsa
předseda
Soudcovská unie České republiky
Ovocný trh 14
110 01 Praha 1

V Praze dne 26. dubna 2007

Vážený pane ministře,
vážený pane předsedo,

dovolujeme se na Vás obrátit v závažné záležitosti, týkající se ohrožení soudcovské nezávislosti a nestrannosti. Společenská angažovanost soudců je jistě dobrá věc a je potřeba jí podporovat. Na druhé straně ale v některých případech může docházet ke střetu zájmů, které přímo ohrožují soudcovskou pověst. Jako typický příklad uvádíme kauzu „Transparency International Česká republika“ /viz Příloha/. Jedná se o to, že vláda svým usnesením č.495 ze dne 15. května 2000 rozhodla, že podpoří 10. mezinárodní protikorupční konferenci v Praze uvolněním překlenovací půjčky ve výši 30 milionů Kč. Z půjčky vrátila Transparency International pouze 15 milionů Kč, a to ještě z této částky hostila např. 4 000 osob za několik milionů Kč. Dalších 15 milionů Kč nevrátila vůbec. V současné době řeší tuto záležitost orgány činné v trestním řízení.

Je možné, že v daném případě nebyl spáchán trestný čin a věc bude odložena. Pokud by však příslušné orgány dospěly k rozhodnutí, že byl spáchán trestný čin a někdo z Transparency International bude obviněn, mohlo by dojít k nepříjemné situaci. Ve správní radě TIC, která je statutárním orgánem Trasparency International, zasedají i dva soudci. Jde o předsedu obvodního soudu pro Prahu 1 JUDr. Libora Vávru a předsedu Obvodního soudu pro Prahu 10 a zakladatele Soudcovské unie JUDr. Jana Viklického.

Absurdní situaci, kdy by člen správní rady Transparency International soudil někoho z výkonné rady této obecně prospěšné společnosti, je třeba za každou cenu předem zabránit. Jednou z možností je, že ministr spravedlnosti učiní opatření vhodnou formou, např. doporučením, aby oba soudcové pozastavili své členství ve správní radě TIC až do doby, kdy vyšetřování důvodného podezření z možné trestné činnosti v Transparency International bude ukončeno. Rovněž považujeme za vhodné, aby ministerstvo spravedlnosti provedlo prověrku soudců a dalších pracovníků justice, zda by jejich členství v různých správních radách nemohlo být do budoucna příčinou ohrožení soudcovské nezávislosti a nestrannosti. Jedná se o případy selhání lidského faktoru třetích osob, na které příslušníci justice nemají žádný vliv. Bude zřejmě nutná i legislativní úprava, aby k těmto záležitostem do budoucna nedocházelo.

Vážený pane ministře, vážený pane předsedo SU, dovolujeme si Vás požádat o písemnou odpověď. Věříme, že tento náš dopis přispěje k větší důvěře občanů v činnost české justice.

S úctou

Ing. Bohumil VEJTASA
předseda

Příloha:

1/ tiskové zprávy
2/ seznam členů správní rady Transparency International Česká republika

Struktura TIC

Orgány Transparency International — Česká republika, o.p.s. jsou Správní rada a Dozorčí rada.

Správní rada je statutárním orgánem obecně prospěšné společnosti a působí v tomto složení:

Dozorčí rada je kontrolním orgánem obecně prospěšné společnosti a působí v tomto složení:

Provozní a servisní služby TIC zajišťuje Kancelář v čele s výkonným ředitelem. Těžištěm její práce je především příprava a řízení projektů, fundraising a komunikace s médii i veřejností.
V současné době má Kancelář TIC devět stálých zaměstnanců. Pozici výkonné ředitelky zastává Adriana Krnáčová.