. JUSTIČNÍ KANÁL

JUSTIČNÍ KANÁL
... sledujte výkon práva v českých zemích ...

Mozaika


Videosoubor spustíte tlačítkem "Play" v přehrávači

Záznam tiskové konference Kolegia předsedů krajských soudů, 29. srpna 2006
(video streaming 126 kb/s, .wmv; 44 min.)

"Současné snahy soudců o svoji „privatizaci“ a tím větší nezávislost lze v principu přivítat, pokud by tomu odpovídala jejich všeobecná kvalita, úroveň, jak mravní, tak odborná, podložená tradicí. Tyto dnes tolik potřebné hodnoty byly záměrně a účelně likvidovány komunistickým režimem. Proto by tato organizační přeměna v dnešní době měla za následek pravý opak – ještě více justičních omylů, ještě více nevinných odsouzených. Je to podobné jako v politice. Máme demokracii, ale nemáme dostatek skutečně demokratických politiků. Místo aby jí a občanům sloužili, zneužívají demokracii ve svůj osobní prospěch a na úkor občanů. V této fázi vývoje naší společnosti je třeba podporovat tvorbu co nejvíce kontrolních, nezávislých mechanismů, které by často vědomě páchané škody omezovaly na minimum. Bez angažovanosti občanů a jejich aktivit se toho nedosáhne, resp. obtížně, daleko později a za daleko vyšší cenu. Žijeme stále více na dluh, "šetříme" zdražováním, místo abychom hodnoty tvořili skutečně poctivou prací. Vláda, která nemůže plnit svůj volební program, vládne bez mandátu svých voličů a je tedy protiústavní a nezákonná - a nemravná. Předčasné volby jsou prvním krokem k nápravě. Mohou stát miliardu, ale mohou ušetřit stamiliardy – pokud půjdeme všichni k volbám a budou zvoleni ti nejlepší a nejschopnější z nás - a za které se nebudeme muset stydět."

Jan Šinágl, 30. 8. 2006