. JUSTIČNÍ KANÁL

JUSTIČNÍ KANÁL
... sledujte výkon práva v českých zemích ...

Mozaika

"Ženy jsou prachmizerné soudkyně", říká odborník v sexuologii

Známý český sexuolog Radim Uzel, ve středu sedmého září na autogramiádě knihy "Pod peřinou" v pražském Luxoru odpovídá na dotaz redaktora Justičního kanálu:

"Je o vás známé, že se vyjadřujete také k demografickým otázkám. Ve vztahu sexuologie a demografie je mnoho mezer. Nepochybuji o tom, že špatná vládní politika může způsobit dokonce i vymírání. Vzhledem k tomu, že řada českých soudkyň, já myslím, že naprostá většina, se domnívá, že existoval matriarchát a že ještě pokračuje, byl bych rád, kdybyste se k tomu vyjádřil. "

"Na téma té emancipace a eventuelně feminismu čas od času ty dotazy vnikají. Marná sláva, ženská rovnoprávnost se chtě nechtě promítá do sexuologické problematiky, a zejména i proto vítám spolupráci s Alimou Martinovou, (red. rozhlasu, pozn. aut.), že nás nikdo nemůže nařknout, že tam (v Rozhlasu) volíme ryze mužský pohled na věc. Samozřejmě matriarchát jako historický fenomén je nesmysl, to je obecně známo. Matriarchát si může zavést každý doma, pokud je někomu libo. Samozřejmě, znám mnoho domácností, ve kterých ten matriarchát poměrně značně úspěšně funguje. Záleží to vždycky pouze na domluvě těch dvou lidí.

Co se týče těch soudů, tam je to trošičku choulostivější. Já bych se nerad někoho dotknul, ale domnívám se, že ženská mentalita velmi často se soudním rozhodováním dohromady nejde. Já to říkám tady zcela otevřeně: Ženy jsou výbornými obhájkyněmi, v civilních i trestních věcech, ženy jsou výtečné státní zástupkyně, tedy prokurátorky, ale bohužel musím zde, z tohoto místa prohlásit, že ženy vesměs jsou prachmizerné soudkyně. Tam bohužel emoce musí jít stranou, a co v obhajobě a obžalobě je považováno za obrovskou výhodu, je v nestranném soudním rozhodování v taláru možno považovati za nevýhodu. Je to prostě můj osobní názor. Já vím, že se třeba někdo tím může cítit dotčen, ale já vycházím z toho, co říkal i můj prastrýc, který léta letoucí působil jako předseda senátu krajského soudu v Brně. Krásným brněnským slangem mi říkal: "Pamatuj si Radimku, že ženský sódit neumijó!" Je na tom hodně pravdy," říká sexuolog Uzel a ještě dodává: Mně osobně je velmi dobře známo a v knize se ostatně o to, také ostatně zmiňujeme, že zejména v té menstruační tenzi u ženy to dokáže s tou psychikou ženy značně zamávat. Ženy před menstruací páchají daleko více sebevražd, ženy těsně před menstruací páchají daleko více jiných trestných činů, včetně dopravních přestupků. Podávají daleko více žádostí o rozvod, dokonce i přivádějí častěji k lékaři své děti. Žena před menstruací mění svou psychiku negativně. Tudíž, kdybych stál jako obžalovaný před soudem a soudila mně žena - předsedkyně senátu - setsakramentsky bych se jako obžalovaný zajímal, v jaké fázi menstruačního cyklu se dotyčná soudkyně nachází. Protože od toho se zcela nepochybně odvíjí výše mého uděleného trestu. Když jsem to řekl těm soudkyním na školení, tak jsem se odtamtaď musel plížit kanálama. Už na mne čekaly. Nechtěly tuto prostou gynekologickou pravdu přijmout za svou", řekl přední český odborník svého oboru Radim Uzel.

Zbyněk Šimůnek