. JUSTIČNÍ KANÁL

JUSTIČNÍ KANÁL
... sledujte výkon práva v českých zemích ...

Mozaika


Videosoubor spustíte tlačítkem "Play" v přehrávači

O zážitku s pokusem pořídit zvukový záznam jednání Okresního soudu Praha západ
s Václavem Křížem a Zbyňkem Šimůnkem
(video streaming 96 kb/s, .wmv; 5 min.)

Soudkyně Nefová bojuje proti ústavě

Zbyněk Šimůnek
(článek vyjadřuje názor Justičního kanálu)

Soudkyně Okresního soudu Praha západ Mgr. Ivana Nefová, v cause trestného činu maření výkonu rozhodnutí recividistkou M. K., zabránila ještě před vynesením rozsudku novináři Zbyňkovi Šimůnkovi pořizovat zvukový záznam.

Stalo se při hlavním lížení dne 24. 8. 2005. Když se redaktor Justičního kanálu Šimůnek představil a oznámil soudu svůj úmysl pořídit zvukový záznam z vyhlášení rozsudku, samosoudkyně Nefová to zmařila slovy: "O tom tady rozhoduji já, hned to vypněte nebo vás nechám vyvést! Justiční kanál nejsou novináři. My, jsme si to tady věřili."

Redaktor, specializovaný na problematiku rodinného soudnictví, však dosud neměl diktafon ani spuštěn, a proto soudkyni sdělil, že ho nemůže ani vypnout. Upozornil ji, že zákon mu zvukový záznam umožňuje. Malý diktafon SONY předvedený při osobní prohlídce ve vstupu na soud, nemohl podle něj jednání narušit. Přesto Nefová vzápětí povolala dva členy ozbrojené justiční stráže, kteří novináře na její příkaz vyvedli z jednací síně.

Soudkyně Mgr. Nefová však volnému novináři nejen zabránila v úkonu, k němuž je oprávněn, a který je zákonem o soudech a soudcích zaručen všem občanům, ale záměrně porušila i ústavní svobodu občanů na informace podané sdělovacími prostředky.. Paradoxně se tak stalo právě v den, kdy večerní televizní zprávy informovaly o zadržování informací v justici, zejména na státních zastupitelstvích, jejichž zaměstnanci se zpěčují poskytovat informace soukromým subjektům.

Případy záměrného maření přístupu veřejnosti k informacím na soudech však také nejsou nijak ojedinělé a zvláště když jde o Václava Kříže. Ten byl při stejném soudním řízení vyslýchán jako svědek proti bývalé manželce M. Křížové. Jejím přičiněním se bez rozumného důvodu, nedostal po čtrnáct let(!) k výchově vlastního dítěte, ztrátou otce již postiženého, jak konstatovali psychologové.

Právě na témže soudu byla před časem kvůli zanedbávání svých povinností odvolána předsedkyně soudu JUDr. Marie Drahokoupilová, která však výtky ministra spravedlnosti Pavla Němce přebila správním rozhodnutím svých kolegů soudců a soud již opět řídí. Nelze, než se takovým "výkonům" nezávislého soudnictví podivit.…

Protože plat jednoho českého soudce činí v průměru něco okolo 70.000 korun a soudců máme na jednotku obyvatel 3x více než ve Francii a Belgii, nelze ani vyčíslit, na kolik si justice neoprávněně přijde v tzv. "opatrovnických" procesech, mezi nimiž Křížův není žádnou výjimkou. Samozřejmě, že je pak v zájmu justice, tyhle nekonečné procesy, co nejvíce utajit. Jenže, soudkyně tu bojují proti ústavě. V případě Nefové dotčený novinář zvažuje stížnost na její postup k Ústavnímu soudu ČR, správním orgánům Ministerstva spravedlnosti a samozřejmě stížnost k rukám předsedkyně soudu Drahokoupilové, protože nabyl dojmu, že paní JUDr. Nefová v zájmu utajení činí nejen jemu a veřejnosti újmu, ale poškodila i vážnost soudcovského stavu.

Pro srovnání: O pořizování zvukových záznamů s předsedou Krajského soudu v Hradci Králové.