. JUSTIČNÍ KANÁL

JUSTIČNÍ KANÁL
... sledujte výkon práva v českých zemích ...

Reportáže

Vrchní soud v Praze skrze soudce Trojánka přistupuje k Ústavou zaručené veřejnosti soudního jednání velice svérázně: Zkusí-li občané oznámit, že si pořídí zvukový záznam, vrchní soudní vrchnost je ze soudní síně rázem vypakuje justiční stráží a prohlásí se za neveřejnou. A zkusí-li si na to stěžovat, vrchní soudní vrchnost se jim vysměje. Takže co si vrchní soud "přehazuje" dle své vůle a zvůle? Veřejnost či neveřejnost jednání, nebo žongluje Ústavou a občanskými právy stejně arogantně, jako před nedávnou dobou zcela oprávněně jeho kárný senát pranýřoval? A přitom i pro vrchní soud platí zákonná povinnost pořizovat zvukové nebo obrazové záznamy vlastními prostředky!

"Zákaz pořizování zvukových záznamů veřejností, který někteří soudci uplatňují, je popřením principu veřejnosti soudního jednání. Porušuje ústavní práva veřejnosti i ustanovení zákona o soudech a soudcích. Kdyby si soudci uvědomili, že jejich nezávislost je omezena platnými právními předpisy, judikáty vyšších instancí a hranicemi dobrých mravů, k takovým řízením by nedocházelo." - O napravené hříšniciVideosoubor spustíte tlačítkem "Play" v přehrávači

Vrchní soud v Praze "přehazuje" věc z veřejné na neveřejnou dle libosti (a nebo svévole?) aneb Ani pro ně Ústava a zákon neplatí?
Reportáž návštěvy Vrchního soudu v Praze, 2. 10. 2009
(video streaming 400 kb/s, .wmv; 42 min.)

soubor ke stažení (111,6 MB)


Občanský soudní řád podle novely platné od 1. 7. 2009:

§ 40

(1) Úkony, při nichž soud jedná s účastníky, provádí dokazování nebo vyhlašuje rozhodnutí, se zaznamenávají ve formě zvukového nebo zvukově obrazového záznamu (dále jen „záznam“). Záznam se uchovává na trvalém nosiči dat, který je součástí spisu.Vrchní soud přehazuje ... Vrchní soud přehazuje ...
Vrchní soud přehazuje ... Vrchní soud přehazuje ...
Vrchní soud přehazuje ... Vrchní soud přehazuje ...
Vrchní soud přehazuje ... Vrchní soud přehazuje ...
Vrchní soud přehazuje ... Vrchní soud přehazuje ...
Vrchní soud přehazuje ... Vrchní soud přehazuje ...


Stížnost předsedovi Vrchního soudu v Praze na soudce JUDr. Vojtěcha Trojánka

Odpověď místopředsedy Vrchního soudu JUDr. Jaroslava Bureše

Návrh prezidentu republiky na kárné řízení s předsedou Vrchního soudu JUDr. Stiboříkem a soudcem JUDr. Trojánkem


Rozhodnutí kárného senátu ve věci kárně obviněné soudkyně Okresního soudu v Teplicích Mgr. Veroniky Filevové

Rozhodnutí kárného senátu ve věci kárně obviněné bývalé předsedkyně Okresního soudu v Teplicích JUDr. Evy Tilleové


Zdá se, že soudce Vrchního soudu v Praze JUDr. Vojtěch Trojánek byl populární i v minulosti - viz trestní oznámení


Aktuálně 16. 12. 2009:

Ministryně spravedlnosti soudce Trojánka kárně potrestala


Aktuálně 5. 1. 2010:

"Já jsem dr. Trojánkovi říkal, že jde mimo zákon", komentuje rozhodnutí ministryně spravedlnosti tiskový tajemník Vrchního soudu v PrazeAudiosoubor spustíte tlačítkem "Play" v přehrávači

telefonát s JUDr. Janem Fořtem, tiskovým tajemníkem Vrchního soudu v Praze, 5. 1. 2010
(audio streaming 64 kb/s, .wma; 5 min.)


Aktuálně 15. 2. 2010:

Veřejný ochránce práv podal návrh na kárné řízení s místopředsedou Vrchního soudu v Praze JUDr. Jaroslavem Burešem

Nález Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 2672/07 ze dne 14. 2. 2008 k pořizování zvukových záznamů a veřejnosti jednání

Ombudsman Motejl poprvé podal návrh na kárné řízení se soudcem Vrchního soudu v Praze, Regiony24.cz 16. 2. 2010


Aktuálně 21. 1. 2011:

V dojemné shodě navrhuje Nejvyšší správní soud a kárně obviněný místopředseda Vrchního soudu v Praze Bureš, aby Ústavní soud zrušil pravomoc ombudsmana podávat návrhy na kárná řízení se soudními potentáty, a to pro údajný pro rozpor uvedených ustanovení s ústavním pořádkem. Škoda, že rozpor s ústavním pořádkem nechtěl kárně obviněný JUDr. Bureš vidět také v protiústavním postupu svého kolegy Trojánka... Laskavý čtenář může hádat, jak si to soudní vrchnost pěkně vyřeší, aby jim již nějaký případný další úlet ombudsmana nerušil klid na práci...


Aktuálně 24. 3. 2011:

Pokus kárně obviněného JUDr. Bureše uniknout kárnému postihu s přispěním kárného soudu kupodivu nevyšel: Ústavní soud odmítl návrh Nejvyššího správního soudu na zrušení pravomoci ombudsmana zahájit kárná řízení s předsedy a místopředsedy soudů.