. JUSTIČNÍ KANÁL

JUSTIČNÍ KANÁL
... sledujte výkon práva v českých zemích ...

Reportáže


Videosoubor spustíte tlačítkem "Play" v přehrávači

Únos dítěte ve státní režii
Reportáž z tiskové konference sdružení Spravedlnost dětem na Ministerstvu práce a sociálních věcí k mezinárodnímu únosu syna pana Miloše Zedníka, 16. února 2009
(video streaming 176 kb/s, .wmv; 56 min.)Tisková konference k mezinárodnímu únosu syna pana Miloše Zedníka, 16. 2. 2009 Tisková konference k mezinárodnímu únosu syna pana Miloše Zedníka, 16. 2. 2009
Tisková konference k mezinárodnímu únosu syna pana Miloše Zedníka, 16. 2. 2009 Tisková konference k mezinárodnímu únosu syna pana Miloše Zedníka, 16. 2. 2009
Tisková konference k mezinárodnímu únosu syna pana Miloše Zedníka, 16. 2. 2009 Tisková konference k mezinárodnímu únosu syna pana Miloše Zedníka, 16. 2. 2009
Tisková konference k mezinárodnímu únosu syna pana Miloše Zedníka, 16. 2. 2009 Tisková konference k mezinárodnímu únosu syna pana Miloše Zedníka, 16. 2. 2009
Tisková konference k mezinárodnímu únosu syna pana Miloše Zedníka, 16. 2. 2009 Tisková konference k mezinárodnímu únosu syna pana Miloše Zedníka, 16. 2. 2009
Tisková konference k mezinárodnímu únosu syna pana Miloše Zedníka, 16. 2. 2009 Tisková konference k mezinárodnímu únosu syna pana Miloše Zedníka, 16. 2. 2009
Tisková konference k mezinárodnímu únosu syna pana Miloše Zedníka, 16. 2. 2009 Tisková konference k mezinárodnímu únosu syna pana Miloše Zedníka, 16. 2. 2009
Tisková konference k mezinárodnímu únosu syna pana Miloše Zedníka, 16. 2. 2009 Tisková konference k mezinárodnímu únosu syna pana Miloše Zedníka, 16. 2. 2009
Tisková konference k mezinárodnímu únosu syna pana Miloše Zedníka, 16. 2. 2009 Tisková konference k mezinárodnímu únosu syna pana Miloše Zedníka, 16. 2. 2009
Tisková konference k mezinárodnímu únosu syna pana Miloše Zedníka, 16. 2. 2009 Tisková konference k mezinárodnímu únosu syna pana Miloše Zedníka, 16. 2. 2009
Tisková konference k mezinárodnímu únosu syna pana Miloše Zedníka, 16. 2. 2009 Tisková konference k mezinárodnímu únosu syna pana Miloše Zedníka, 16. 2. 2009
Tisková konference k mezinárodnímu únosu syna pana Miloše Zedníka, 16. 2. 2009 Tisková konference k mezinárodnímu únosu syna pana Miloše Zedníka, 16. 2. 2009


Tisková zpráva sdružení Spravedlnost dětem k mezinárodnímu únosu syna pana Miloše Zedníka

Pan Miloš Zedník je otcem šestiletého syna, který byl před rokem svou matkou - českou občankou - bez vědomí a souhlasu otce odvlečen do Spojených států amerických. Pan Zedník se bezprostředně poté obrátil na Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí se žádostí, aby tento úřad ve spolupráci s totožným úřadem USA zajistil návrat dítěte do země obvyklého pobytu, tedy do ČR, kde pan Zedník zároveň zahájil soudní řízení o změnu výchovy.

Podle požadavků Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí pan Zedník dodal potřebné dokumenty a zajistil i úřední překlady některých z nich v částce přibližně 17 tisíc korun. Od samého počátku také požaduje, aby Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí zprostředkoval jím "opatrovanému" dítěti alespoň možnost se svým tátou telefonovat prostřednictvím Skypu či jiné internetové telefonie. Dnes, po roce, je ovšem zřejmé, že zmíněný úřad a další státní orgány panu Zedníkovi v ničem nepomohly, své povinnosti vůči němu a jeho dítěti zcela ignorují a sabotují!

Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí za jeden celý rok neodeslal do Spojených států žádný oficiální dopis s požadavkem zahájení řízení o návratu dítěte u amerického soudu, americkému orgánu nezaslal ani požadované fotografie dítěte - spis Úřadu obsahuje jen několik faxů(!), přičemž faxem byly zasílány i požadované barevné fotografie dítěte(!). Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí za jeden celý rok ani neověřil, kde skutečně syn pana Zedníka žije, v jakých bytových a sociálních poměrech, jaký je jeho zdravotní stav a zda plní povinnou školní docházku a je vyučován v mateřském jazyce, ačkoliv tyto základní informace o svém dítěti pan Zedník opakovaně vyžadoval.

V říjnu 2008 podal pan Zedník oficiální stížnost na nečinnost Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí Ministerstvu práce a sociálních věcí a osobně o své věci jednal s náměstkem Mariánem Hoškem. Opět bezvýsledně. Za čtyři další měsíce ministerstvo jeho stížnost ani nevyřídilo a posledním úkonem Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí je dotaz, zda by si pan Zedník chtěl se svým synem telefonovat(!).

Státní orgány, vydržované daňovými poplatníky ke službě občanům, tedy pro pana Zedníka a jeho syna za jeden celý rok neudělaly nic dobrého a ještě si z něho dělají blázny. Pan Zedník se proto již obrací na sdělovací prostředky a veřejnost.

Podle Ústavy je Česká republika údajně právním státem založeným na úctě k právům a svobodám každého člověka a občana a státní moc slouží (musí sloužit) všem občanům.

V hlavních úlohách tragické hry na právní stát vystupují tyto představitelky a představitelé státních orgánů:

JUDr. Lenka Pavlová - bývalá kontroverzní ředitelka Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí

Již před rokem s JUDr. Pavlovou pan Zedník dvakrát osobně v Brně jednal a požadoval ochranu svého dítěte. Osobně případ zpracovávala. Naposledy s ní pan Zedník osobně jednal na Ministerstvu práce a sociálních věcí dne 5. prosince 2008 a znovu zde požadoval, aby mu Úřad poskytl alespoň základní informace o synovi - kde skutečně žije, jaký je jeho zdravotní stav, zda plní povinnou školní docházku.

JUDr. Markéta Nováková - bývalá úřednice Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí

Zpracovávala případ pana Zedníka a jeho syna do poloviny roku 2008.

Mgr. Michaela Hrubá - úřednice Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí

Zpracovává případ pana Zedníka a jeho syna v současnosti. Mailem dne 4. 2. 2009 se pana Zedníka úředně dotázala, zda by byl přístupný dohodě, že by se synem telefonoval Skypem (pan Zedník přitom alespoň toto již jeden celý rok po Úřadu marně požaduje!)!!!

Mgr. Veronika Andrtová - úřednice Ministerstva práce a sociálních věcí

V říjnu 2008 osobně přijala stížnost pana Zedníka na nečinnost Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí, 5. prosince 2008 se zúčastnila jednání pana Zedníka s tehdejší ředitelkou Úřadu JUDr. Pavlovou na ministerstvu, 8. prosince 2008 se zúčastnila jednání pana Zedníka s náměstkem ministra práce a sociálních věcí MUDr. Mariánem Hoškem. Mailem ze dne 9. 2. 2009 pana Zedníka informovala, že požádala Úřad, na který si pan Zedník před 4 měsíci stěžoval, aby mu na jeho stížnost odpověděl(?!).

MUDr. Marián Hošek - náměstek ministra práce a sociálních věcí, v současnosti řídí Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí

Dne 8. prosince 2008 s panem Zedníkem osobně jednal a přislíbil v jeho věci nápravu - nic se nestalo.

JUDr. Jana Puchingerová - soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 6

Již několik let bezvýsledně "projednává" návrhy pana Zedníka na uložení pokut matce jeho dítěte za zmařené styky pana Zedníka se synem v době, kdy ještě žil v ČR. Dosud o ničem nerozhodla. Řízení o změnu výchovy, které pan Zedník zahájil před rokem, začala "projednávat" teprve po opakovaných stížnostech na průtahy v řízení až po zásahu předsedy soudu. Před ústním jednáním panu Zedníkovi otevřeně sdělila, že americké orgány stejně české rozsudky neuznávají, takže by bylo lepší, aby návrh na změnu výchovy vzal zpět(!?). K ochraně práv pana Zedníka a jeho syna neučinila žádný úkon, pouze se snaží zbavit jej účinného právního zastoupení.

Bc. Marcela Junková - "sociální" úřednice Prahy 6 a tzv. "opatrovnice" syna pana Zedníka v soudních řízeních

O "opatrovaném" dítěti nemá žádné informace, na dotaz pana Zedníka, zda o jeho synovi něco zjistila, odsekla na chodbě soudu před jednáním, že se s ním o tom nebude bavit(!?).

V cause zaměněných dětí v Třebíči byly rodiče i děti nedávno odškodněni v miliónových částkách za to, že nemohli být rok spolu. Po roce se ovšem shledali a nyní je o ně i státními orgány všestranně pečováno. Pan Zedník se svým dítětem také již rok být nemůže, nemůže s ním ani telefonovat a státní orgány prostřednictvím výše uvedených úředních osob místo pomoci dítěti a tátovi jen podporují likvidaci jejich rodinných vztahů!

Budou také oni odškodňováni miliónovými částkami? Jsou české státní orgány schopné alespoň formálně administrativně komunikovat s orgány Spojených států amerických? Převládá v "mezinárodněprávní ochraně dětí" na český způsob tupá byrokracie a chaos, nebo je možné ji vykonávat i s trochou zdravého rozumu?

Tisková konference se koná v pondělí 16. února 2009 od 10 hodin ve vestibulu Ministerstva práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1/376, Praha 2.


Miloš Zedník požaduje už rok návrat syna z USA, zatím marně

Praha 16. února (ČTK) - Už přibližně rok požaduje Miloš Zedník návrat svého šestiletého syna Adama, kterého matka bez vědomí otce údajně odvezla do USA, kde se vdala za amerického občana. Náměstek ministra práce a sociálních věcí (MPSV) Marián Hošek dnes novinářům řekl, že úřad Zedníkův případ několikrát projednával, rodiče se však nedohodli.

Zmocněnec sdružení Spravedlnost dětem Luboš Patera uvedl, že úřad pod kontrolou MPSV za celý rok do Spojených států ani neodeslal oficiální žádost o zahájení soudního řízení kvůli návratu. Podle ministerstva však zřejmě nejde o únos (rodiče dítěte nebyli manželé), ale o úpravu styku s dítětem. "Je velice s otazníkem, jestli je to únos, nebo není," řekl Hošek. Patera prohlásil, že ministerstvo žádné podobné oficiální stanovisko dosud nesdělilo.

Zedník se v minulosti obrátil na Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí (ÚMPOD) v Brně se žádostí, aby tento úřad ve spolupráci s americkým úřadem zajistil návrat dítěte do České republiky. Zároveň soudně usiloval o změnu výchovy. "Chci návrat syna jednoznačně do České republiky, protože byl vyrván ze svého přirozeného prostředí," řekl novinářům Zedník. Dodal, že syn trpí epileptickými záchvaty a převoz do USA pro něj rozhodně nebyl nejlepší řešení.

Protože byl Zedník nespokojen s údajnou nečinností brněnského úřadu, požádal o prošetření a nápravu ministerstvo práce a sociálních věcí. Ani s postupem této instituce však není spokojen, protože prý dodnes neví, kde jeho syn žije či zda nastoupil povinnou školní docházku. Zedník přitom tvrdí, že podle požadavků brněnského úřadu dodal potřebné dokumenty a zajistil i úřední překlady. Požádal MPSV o náhradu škody, kterou údajně nesprávný úřední postup způsobil jemu a jeho dítěti. Pokud není soudní řízení zahájeno do roka, není možné se domáhat automatického návratu a vše se musí složitě dokládat, vysvětlil Patera. Hošek připustil určitá prodlení i ze strany úřadu, ale podle něj "nezpůsobilo nějakou změnu v možnostech, které by byly při vymáhání styku s dítětem".

Na tom, aby se mohlo dítě setkávat s oběma rodiči, by se podle náměstka měli domluvit především právě otec a matka. Ministerstvo i úřad už jsou jen náhradní řešení, kdy se snaží donutit strany, aby dodržovaly dohodu a umožňovaly styk s dítětem, dodal Hošek.

Táňa Švrčková hj


Český rozhlas - Regina, 16. 2. 2009Audiosoubor spustíte tlačítkem "Play" v přehrávači