. JUSTIČNÍ KANÁL

JUSTIČNÍ KANÁL
... sledujte výkon práva v českých zemích ...

Jak to vidí ...

Luboš Patera:

Stojí hlasy voliček za znásilňování práva?

26. května 2006

"Svoboda chce ženy v politice, já chci Svobodu!", volá na nás již delší dobu usměvavá žena z předvolebního bilboardu. Jak to ale ten Svoboda myslí, může napadnout potenciální voliče a voličky. Jde mu skutečně o prosazení žen na volitelná místa kandidátek lidové strany? Co když by tím ovšem připravil sebe a své stranické matadory o posty? A co když těmi "ženami v politice" míní především jejich voličský potenciál, který v politice skrze své volené zástupce rozhoduje také?

Podle některých politických témat strany lidové se zdá, že propagandisticky uchopenou "podporu rodiny" vnímá veskrze pragmaticky a hrubě účelově. Ano, její poslanci vystoupili zásadově proti registrovanému partnerství homosexuálů a netajili se obavami o narušování tradičního rodinného života, na druhou stranu však stáli v čele dlouhodobých kampaní za tzv. domácí násilí. Jejich provázanost s militantní částí českého feminismu vskutku slavila úspěch, takže do příštího roku nadělili daňovým poplatníkům výdaj 120 miliónů na zřízení tzv. intervenčních center a další desítky miliónů každoročně do budoucna na vydržování intervenčních komisařek. Nepopírám existenci jednotlivých násilných aktů za zavřenými dveřmi domácností, ty jsou však řešitelné i stávajícími prostředky trestního a přestupkového práva. Nejde přitom také o tak rozšířenou delikvenci, jak ve svých kampaních tvrdili lidovečtí poslanci se svými našeptávačkami. Dokonce i v průběhu legislativního procesu vylhávané statistiky, které dělaly obět domácího násilí z každé druhé ženy(!), se nyní scvrkávají na pouhých několik procent, a to včetně "ekonomické formy domácího násilí" spočívající v zatajování příjmů (viz "odborná" příručka pro policisty).

"Domácí násilí" je především dalším hitem rozvodového průmyslu. Každé druhé manželství se dnes rozvádí, početně je to přibližně 30 000 ročně. Naprostou většinu návrhů na rozvod podávají ženy a jsou to také ony, kdo z rozvodů těží - soudy jim jdou na ruku v automatickém přidělování dětí, domů i bytů ve společném jmění manželů, výživného a dalších hmotných potřeb ke spokojenému životu. Ještě před nedávnem populární křivá obvinění rozváděných manželů ze znásilňování manželky a pohlavního zneužívání dětí vystřídal ještě snadněji uchopitelný projev rozvodového folkloru - "domácí násilí". Jeho mediální "obětí" se aktuálně stala i Marcela Krajníková, která se proslavila tím, že jí po čtyřech letech naprostého pohrdání právem a soudními rozhodnutími byly odňaty děti a po právu předány jejich otci do Argentiny. Zdá se, že z této mediální popularity hodlá vytloukat politický kapitál i ministr zahraničí Cyril Svoboda. Romantika dělení ženského voličstva na "Klausovky" a "Diensbierovky" je dávno za námi, časy se mění a doba si žádá své "oběti domácího násilí". Ministr zahraničí tedy paní Krajníkovou teatrálně přijímá a s mediální podporou slibuje veškerou myslitelnou pomoc - zajištění cesty do Argentiny, ubytování, tlumočení, psychologa, právní pomoc, dokonce i vyslání české učitelky. Podle dobře informovaného zdroje ze "zamini" bude jen tato učitelská mise stát českého daňového poplatníka milión korun ročně, a to není vůbec zajištěno, že další odvážná česká učitelka neskončí v žaludku nějakého argentinského žraloka, jak se pravidelně stávalo na Jadranu.

Věc se však zdá být daleko závažnější. Pan ministr zahraničí, JUDr. Cyril Svoboda, je právník, v minulosti dokonce náměstek ministra spravedlnosti, a není nijak vyloučeno, že by v resortu spravedlnosti nemohl získat znovu nějaký post na své pouti vysokou politikou. Jako právník by ovšem neměl mediálně prezentovat právní bezzásadovost a neúctu k zachovávání vnitrostátních zákonů a soudních rozhodnutí, i k mezinárodní smlouvě o právních aspektech únosů dětí. Jako ministr zahraničí by se neměl silácky vměšovat do rodinného života cizího státního příslušníka a do jurisdikce suverénního státu; "Česko" si z Argentiny kolonii těžko udělá. Tisíce hlasů rozvádějících se žen, k nimž Cyril Svoboda vysílá srozumitelný signál o podpoře jejich společensky patologickému jednání za očekávanou podporu voličskou, za znásilňování práva nestojí.

Pane ministře zahraničí Cyrile Svobodo, v českých zemích žije mnoho dalších rodičů, kteří zákony své země ani zemí cizích neporušují, přesto mají své děti do zahraničí zavlečeny. Ti by si zasloužili vaši pomoc více. Pane doktore obojího práva, u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku se geometrickou řadou vrší žaloby českých občanů proti právní zvůli českých právních struktur a český administrativní aparát tohoto soudu s nimi v neprospěch stěžovatelů manipuluje (viz www.strasbourg.cz). Zaměřte své právní a diplomatické schopnosti také tímto směrem. Zmocněnec české vlády, JUDr. Vít Alexander Schorm, /všeho/schopný to mladý kariérista, posílá ke Štrasburskému soudu o jednotlivých stěžovatelých primitivní lži a pomluvy. Zajímejte se také o tyto projevy státní politiky a voličům podejte zprávu.

(autor je zmocněnec sdružení Spravedlnost dětem)

Zprávy iDnes, 12. 7. 2006 Ombudsman: Děti unesla z Argentiny matka