. JUSTIČNÍ KANÁL

JUSTIČNÍ KANÁL
... sledujte výkon práva v českých zemích ...

Jak to vidí ...

Luboš Patera:

Vysoce vážený pane ministře spravedlnosti

8. června 2008

Vysoce vážený pan
JUDr. Jiří Pospíšil
ministr spravedlnosti
ministr@msp.justice.cz

na vědomí: Justiční kanál www.justicetv.cz
-----------------------------------------

Vysoce vážený pane ministře spravedlnosti,

v pátek 6. června tohoto roku v horkém popoledním čase (výšku, tlak, teplotu a rosný bod na vyžádání sdělí Český hydrometeorologický ústav) jsem se ekologicky šetrnou městskou hromadnou dopravou osobně dopravil do Justičního areálu na Míčánkách v Praze 10, abych do podatelny Obvodního soudu pro Prahu 4 podal podnět k zahájení kárného řízení se soudkyní Mgr. Pavlou Schütznerovou, který Vám tímto v příloze dávám na vědomí. Ve 14.45 hodin byl však již Justiční areál zamčený a pustý a prázdný; spolu se mnou v témže okamžiku na stejně tvrdou realitu českého soudnictví narazily i další dvě osoby ženského pohlaví.

Chápu samozřejmě, že při trojnásobném personálním stavu českých soudkyň a soudců na počet občanů oproti okolním zemím není v pátek "po o" již do čeho píchnout a utratit každoročně čtrnáct nebo patnáct měsíčních statisícových platů dá také pěknou honičku. Jsem však nicméně toho názoru, že i v pátek odpoledne minimálně do šestnácti hodin by ve slavném Justičním areálu, kde sídlí čtyři pražské obvodní soudy, mohlo být v čelní skleněné stěně malé okénko (jako se např. prodávají hotdogy a zmrzlina), k němuž by se na zazvonění dostavovala jedna do šestnácti hodin pohotovostní službu za příslušný příplatek konající úřednice mající k dispozici čtyři razítka (po jednom od každého obvodního soudu), kterými by potvrdila došedším občanům jejich podání; tato podání by pak v následujícím týdnu justiční byrokratický aparát dále rutinně třídil a zpracovával. Nebo by totéž mohla dělat zaučená zručná justiční stráž, jinak bezcílně uzavřeným Justičním aparátem bloudící. Vždyť i Ústava českého právního státu dosud ještě stále pěkně praví, že státní moc slouží všem občanům, nikoliv již jen sama sobě. A i Vy jste na trachtaci slavnostního otevření Justičního areálu také tak pěkně hovořil.

Vysoce vážený pane ministře spravedlnosti, jistě jste si ráčil všimnout, že svou dobře míněnou kritiku, která je pozitivně laděná a konstruktivní, myslím upřímně a tak, aby Váš klid na práci nebyl rušen, a že nekřičím nic o justičních mafiích a dalších nepěkných slovech. Očekávám od Vás proto, že úřední aparát svého ministerstva pověříte vypracováním projektu na rozšíření služeb návštěvníkům Justičního areálu ve shora naznačeném směru, a to včetně za tímto účelem využitých finančních prostředků strukturálních fondů Evropské unie pro studijní stáže čelných představitelů českého soudnictví u Evropského soudního dvora a dalších evropských soudů.

S pozdravem a v očekávání další plodné a konstruktivní spolupráce při posilování důvěry občanů v nezávislé, nestranné, odborné a spravedlivé rozhodování soudů

Luboš Patera