. JUSTIČNÍ KANÁL

JUSTIČNÍ KANÁL
... sledujte výkon práva v českých zemích ...

Jak to vidí ...

Zbyněk Šimůnek:

Causa "farář Štička" je politický monstrproces

11. května 2005

Za doprovodu dvou statných "goril" stanul opět dne 3. května t. r. nevinný člověk, otec dvou dětí: Mgr. Pavel Štička. Stalo se tak před trestním senátem Obvodního soudu pro Prahu 6, za předsednictví JUDr. Naděždy Brčákové. Oné soudkyně, která až dosud odmítala Štičkovo propuštění z vazby s bohorovností osoby, které něco takového díky systému nehrozí. Přezaměstnanost soudců je proti jiným zemím EU až trojnásobná…

Pod tlakem zájmu veřejnosti, však musela i paní předsedkyně přiznat neudržitelnost svého postoje. Třebaže v průběhu celého procesu vystoupila řada svědků obžaloby, až na výjimky nejbližších příbuzných, neměli k vlastnímu obvinění co říci. Vesměs se proto omezovali na nedokazatelná tvrzení "poškozené", bývalé - Štičkovy manželky Karoliny Štičkové. Šlo o přitom např. o její babičku, matku, otce…

Sám konstrukt žaloby Mgr.Štičky je kuriozní ukázkou justiční zvůle. Je založená na výmyslech, předstírajících důvodná podezření. Z jedné části je na paní Štičkové vydoloval sám policejní aparát a druhým dílem si je "domyslela" horlivá státní zástupkyně. Advokát obviněného byl při dotazu, proč tam uvádějí věci, jež ani "poškozená" nikdy netvrdila, údajně z procesních důvodů předsedkyní senátu napomenut. Jak je zřejmé z dosavadního šestiměsíčního (!) trvání farářovy vazby, paní předsedkyni byly ony procesní důvody vždy vhod a bližší, než skutečnost, že nedůvodně protahuje uvazbení člověka, jenž se ničeho trestného nedopustil.Vždyť je to jen otec! Dokonce i znalci, ve svých odborných vyšetřeních, neposkytli soudkyni dostatečnou oporu k trestnímu stíhání, což v této zemi vůbec není zvykem, ale spíše naopak - jistě nikoli levné posudky až doteď - vyzněly v jeho prospěch.

Mgr. Štička se v nich jeví jako mírný, neagresivní, obecně řečeno normální, slušný člověk. Otec, který má svoje děti rád, jako každý jiný táta. Nezbývá, než hledat příčinu Štičkova stíhání mimo vlastní obsah jakékoliv trestné činnosti, z níž je obviněn: Ano, jde o státní, politicko- propagátorskou akci, jenž je součástí kampaně proti tzv. domácímu násilí. Pokud vám ještě nikdo nevysvětlil, co se skrývá pod tímto termínem, pak nezoufejte. Vězte, že ani primárním producentům kampaně ze strany Ministerstva vnitra České republiky, konkrétně jeho ředitelce odboru prevence kriminality Mgr.Jitce Gjuričové není jasné, proti čemu vlastně vnitro bojuje. Paní ředitelka v policejním bulletinu "Za zavřenými dveřmi - II."sama uvádí, že jde o …"patologický jev, který je nutné pojmenovat a řešit…" Ve svém úvodníku před závorku vytýká různé rady …"odborníků"… a telefonní linku DONA, kde prý poradí. Všechno to "obornictví," sponzoruje kromě státu , odkud tekou peníze na školení "preventistům," i jistý zahr. koncern tabákového průmyslu zastoupený v ČR. Dále si tihle samozvaní ochránci fízlující lidem soukromí, přijdou na své z různých nadačních prostředků. Sám bulletin má na několika stranách trojúhelníček s textem "Prevence se musí vyplatit" a v něm titěrný podpis: MINISTERSTVO VNITRA. Jeho lidem i justici v cause "Štička" bylo už vyplaceno bratru nejméně půl miliónu korun, počítaje v to i nedůvodnou vazbu, kterou málokdo vydrží. Jde o státní politiku, do jejíž propagační kampaně včetně posttotalitního trestně právního soukolí, farář z ideologických skvěle zapad. Jenže, nezdařilo se. Jako písek v dobře namazaných ložiscích zrůdné státní mašinérie, zapůsobil v rádoby domácnonásilné cause Štička, svým svědectvím Luboš Patera. Osobně a za pomoci písemných důkazů prokázal fakt, že celá věc je vykonstruovaná. Proč? Aby umožnila matce usurpovat děti. Prospět tak i státně byrokratickému klientelismu, který představuje souhrn orgánů jdoucích od policie přes st. zastupitelství až k soudu a odtud po vězeňskou službu. Přeci nevadí že někoho poškozují. Systém nemá reflexy a nic ho proto nebolí. Jednotlivci v něm, kteří si na dětech mastí kapsy, pak jsou z politických důvodů, vyviněni soudní cestou. Jedno je jisté: Sama soudkyně JUDr. Naděžda Brčáková už dřívějším prodlužováním nedůvodné vazby otce způsobila soudnictví ostudu. Korunu tomu dala st. zástupkyně, když jsa v naprosté důkazní nouzi, zavinila další otcovo věznění. Zdůrazňuji: Monstrproces je částí dosud vedené st. kampaně. Ostatní otce má odstrašit, aby na nich a jejich dětech mohly asociální státní struktury dál volně parazitovat.